21 januari 2021

Är nuläget ert drömläge?

Har din organisation den kompetens du tror att den har? I större organisationer där personal och chefer bytts ut är det inte självklart att det finns tillräcklig insikt i organisationens kompetensnivå. Är inte kompetensen ordentligt inventerad är det möjligt att det finns individer som jobbar både över och under sin förmåga vilket är missgynnande för såväl organisationen som medarbetaren.

Mindre organisationer med ett nära ledarskap har goda förutsättningar för att förstå sina medarbetares förmågor men glömmer ofta att fastställa och förankra en målbild och plan för vilken kompetensnivå de ser som önskvärd på både kort och lång sikt.

Kanske är också din organisation sårbar genom att det finns individer som besitter nyckelkompetenser som är avgörande för din organisations framgång utan att ni vet om det, vad händer om de slutar?

Det här tankelabbet riktar sig till er som kan identifiera er i ovan. Alexander är en av våra medarbetare som är involverad i att hjälpa våra kunder att identifiera kompetensmässiga svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Han svarar på några av de vanligaste frågorna vi får i ämnet.

Vad är en kompetenskartläggning?

Kort sammanfattat är det en total genomlysning av kompetenser för samtliga befattningar i en hel eller avgränsad del av en organisation. Tillsammans med chefer och medarbetare skapar man en kompetensmatris för vilka hårda och mjuka värden som ska ingå i en roll. Vi brukar dela in den i tre steg:

  • Behovsanalys – vi gör en kartläggning av samtliga framgångsfaktorer och krav för rollerna och det önskade läget.
  • Kartläggning – I det här steget testar vi organisationen mot verkligheten. Här arbetar vi med självskattning och vill kunden fördjupa förståelsen ytterligare bygger vi på detta med teoretiska och praktiska tester. Då säkerställer vi att medarbetare håller den nivå den påstår att de har.
  • GAP och SWOT analys – När testerna är klara har vi identifierat styrkor, svagheter, hot och möjligheter utifrån befattningarna. Här är det viktigt att tänka långsiktigt och inte glömma bort framtida behov.

Det fullständiga resultatet ger alltså en tydlig bild av organisationens nuläge kontra det önskade läget. Utefter det sätter vi upp strategier och mål som eliminerar hot och förebygger potentiella kompetensbrister.

Varför använder vi den här metoden?

– Det finns en uppsjö av verktyg och metoder för att genomföra kompetenskartläggningar. Vi tycker att vår metodik fungerar väl eftersom den går att anpassa efter organisationen samtidigt som vi enkelt kan kategorisera kompetenser vilket skapar en tydlig överblick. Resultatet blir dessutom väldigt konkret för oss och våra kunder eftersom den direkt påvisar vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den önskade kompetensnivån.

När ska man ta extern hjälp?

– Jag tycker att en organisation ska göra en kompetenskartläggning så snart upplevelsen är det saknas insikt i vilka kompetenser eller den kompetensnivå som finns bland medarbetarna, alternativt när en tydlig målbild saknas vid exempelvis organisationsförändringar.

-Ofta tror jag bolag hamnar i att man upptäcker plötsliga kompetensluckor och direkt tar action genom att rekrytera in ny kompetens vilket säkert kan vara rätt väg att gå i vissa fall. Men ibland kanske det räcker med en mindre utbildningsinsats. Då visar ni att ni uppskattar och vågar investera i personalen vilket stärker medarbetarskapet samtidigt som det är mindre kostsamt.

– Inget säger att du måste ta extern hjälp. Det går att göra på egen hand men det kan vara komplicerat och omfattande, speciellt om analysen ska göras på en stor grupp medarbetare. Genom en extern konsult färgas inte heller analysen av subjektivitet och du slipper gå i fallgroparna. 

Vilka är fallgroparna? 

– Ofta är den är typen av analyser ganska omfattande projekt. Det finns en risk att de inte blir noggrant genomförda om tiden för projektet underskattas eller om den görs med vänsterhanden när det dagliga arbetet behöver prioriteras.

– Om en organisation gör det själva är det också lätt att tappa medarbetarperspektivet. Det är viktigt att det inte bara är chefer som ger sin input kring kompetenser. Chefer har ofta bra insikt i hårda värden medan medarbetare som arbetar närmare varandra har en god insikt i, och känsla för, vilka mjuka värden som skapar framgång.

Vad är viktigt att kunden tänker på efter genomförandet? 

– När man gjort en kompetenskartläggning och har resultatet tydligt för sig är det viktigt att inte se arbetet som avslutat. Det är då det riktiga arbetet börjar för organisationen, ni behöver komma överens om vilka målsättningar ni ska ha, hur ni ska ta er dit och sätta upp en tydlig tidplan.

– Arbetet efter är ofta tyngre än själva kartläggningen varför det kan vara en god idé att ta hjälp med externa aktörer med expertis inom kompetensförsörjning som kan hjälpa er med de gap ni upptäckt. Genom att agera med informationen ni fått fram som stöd ger ni er själva de bästa förutsättningarna för att skapa en framgångsrik organisation.

Vad är stimulerande för dig när du genomför en kompetenskartläggning?

Det som är en utmaning men också roligt med den här typen av arbete är att samla in data, analysera informationen, dra slutsatser och sedan paketera och presentera detta för kunden. När vi gör det väcks ofta många frågetecken och ofta slås kunden över att bilden de hade av kompetensnivån inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Hur tycker du man ska tillväga? 

Låt en ledningsgrupp eller arbetsgrupp få tid till att gå igenom nuläget tillsammans med en extern part för att undersöka om det är värt att göra den här typen av investering. Visst kan det vara stimulerande att bara få konstatera nuläget och bekräfta det ni initialt trodde men det är inte då du skapar värde för organisationen.

Jag råder till att ta hjälp av en extern aktör för att ro den här typen av projekt i land, då säkerställer ni att det blir ordentligt genomfört. Ibland leder också den här typen av analyser till meningsskiljaktigheter och då kan det vara en god idé att ha en oberoende och objektiv part som kan reda ut och finna konsensus i diskussionerna.

Går du i tankar kring att inventera dina kompetenser? Hör av dig till Martin Goldkuhl (070-611 24 50) eller Alexander Wallnäs, (072-600 64 48) de träffar er gärna för en kostnadsfri konsultation!

 

 

 

 

15 oktober 2021

Är digitala intervjuer här för att stanna?

Ska vi fortsätta med digitala intervjuer när vi kan ses fysiskt igen? Se våra tankar.

Läs mer
31 mars 2021

Behöver du en hållbarhetsstrateg?  

Tillsammans med Bronner&Bronner reder vi ut hur du kan prioritera när du ska dedikera resurser till hållbarhetsarbetet!

Läs mer
25 februari 2021

Då ska du använda dig av Headhunting

Lena och Carl berättar mer om headhunting och vad man ska ha i åtanke när man använder det som rekryteringsmetod!

Läs mer
16 februari 2021

Om du vill ha något gjort får du göra det själv!

Stämmer uttrycket eller är vi bara för dåliga på att delegera?

Läs mer
18 december 2020

Måste vi välja mellan ekonomisk tillväxt och hållbara val?

Vi har grävt i frågan tillsammans med Hållbarhetsexperterna Bronner&Bronner!

Läs mer
3 december 2020

Hållbarhetsarbete – steg 5 – kommunicera

Säkerställ att ni lyckas med er hållbarhetskommunikation, vi ger er 4 tips för att bli framgångsrika!

Läs mer
20 november 2020

Hållbarhetsarbete – steg 4 – prioritera och implementera

Att prioritera är inte alltid enkelt, speciellt inte i hållbarhetsarbete. Vi ger er 4 tips för att prioritera rätt!

Läs mer
12 november 2020

Hållbarhetsarbete – del 3 – Involvera mera

Att involvera er organisation i hållbarhetsarbetet kan vara svårare än du tror, vi ger dig 3 tips för att lyckas!

Läs mer
29 oktober 2020

Hållbarhetsarbete – del 2 – Identifiera intressenter

Undersök vilka du behöver ta hänsyn till när du ska börja arbeta hållbart!

Läs mer
23 oktober 2020

Hållbarhetsarbete – Del 1 – Så kommer du igång

Så kommer du igång med hållbarhetsfrågan i din organisation!

Läs mer
1 oktober 2020

Den hierarkiska organisationen är död

Människor ställer allt högre krav på sig själva och sin omvärld och organisationer måste anpassa sig

Läs mer
29 september 2020

Checklista för lyckad rekrytering

Att lyckas i rekryteringar är en konst, vi ger dig 10 tips för att rekrytera smartare

Läs mer
29 september 2020

5 tips för att engagera medarbetare

Alla organisationer stöter på utmaningar med anställningsupplevelser, vi ger 5 tips för hur du skapar engagemang

Läs mer
29 september 2020

3 tecken på att du behöver minska stressen

Hjälper det att springa fortare, eller är det egentligen något annat som behövs när dygnets timmar inte räcker till?

Läs mer
18 september 2020

Det kostar tid att vara chef

Dagens chefer har allt större utmaningar att ta sig tid för chefskapet, vi ger dig tre tips för att frigöra mer tid!

Läs mer
10 september 2020

Situationsanpassat ledarskap – utmärkt eller uselt?

Vad innebär det och hur välanpassat är det egentligen efter dagens affärsklimat?

Läs mer
27 augusti 2020

11 tips för att lyckas med feedback

Att få rätt effekt av feedback är mer komplext än många tror. Vi ger dig råden för att lyckas!

Läs mer
5 juni 2020

Personlig, professionell eller privat – måste man välja?

Alla ledare ställs förr eller senare inför frågan hur privat man kan vara på arbetsplatsen, vi ger dig några goda råd på vägen.

Läs mer
26 maj 2020

Mellanchef – dröm eller mardröm?

Att vara mellanchef sägs vara en av de mest utmanande ledarrollerna. Genom att följa våra tre råd ger du dig själv förutsättningarna för att lyckas.

Läs mer
20 maj 2020

Ledarskapstankar i krisen

Consensus VD, Karin Östgren , delar med sig av sin syn på ledarens ansvar och möjligheter i krisen

Läs mer
11 maj 2020

Så anställer du motiverade medarbetare

Motivation är mer komplicerat än att ha kul på jobbet, vi förklarar hur du kan tänka för att anställa långsiktigt och hållbart.

Läs mer
29 april 2020

Navigera rätt i hållbarhetsfrågan

Ligger ni efter i hållbarhetsarbetet? Vi listar 4 enkla åtgärder för att komma igång!

Läs mer
16 april 2020

3 tips för balanserat ledarskap

Upplever du stress, oro eller frustration? Vi tipsar om några verktyg som kan hjälpa dig få balans i tillvaron igen!

Läs mer
7 april 2020

5 tips för lyckad kriskommunikation

Som ledare har du ett ansvar för att hantera alla typer av kriser som drabbar din organisation. Att hantera kris är en konst och en hel vetenskap, vi vill dela med oss av några tips på vägen.

Läs mer
2 april 2020

Bli en ledstjärna på distans!

Att leda på distans är utmanande på många sätt. Vi ger dig 4 tips för hur du ska lyckas bättre i rollen som virtuell ledare!

Läs mer
20 mars 2020

Var en schysst arbetsgivare – även när vägar skiljs åt

Att uppfattas som ansvarsfull arbetsgivare borde vara ett mål som ligger högt upp hos många företag, säkerställ att du gör vad du kan!

Läs mer
6 mars 2020

Därför ska du bygga Sociala bolag

Vad är ett socialt företag och hur kan du som ledare förhålla dig till det? Och förhåller sig resten av världen till Sociala bolag? Vi reder ut begreppet!

Läs mer
27 februari 2020

Konsten att hitta emotionellt intelligenta ledare

Ny teknik ställer andra typer av krav på framtidens ledare. Vi är övertygade om att det konventionella ledarskapet kommer bli inaktuellt och ersättas av ett ledarskap som styrs av andra värden!

Läs mer
14 februari 2020

Därför tar framgångsrika chefer ibland tvivelaktiga beslut

Har du någon gång försökt sätta dig in i tankarna hos högt uppsatta och framgångsrika chefer som plötsligt tar tvivelaktiga eller rent ut sagt dåliga beslut?

Läs mer
31 januari 2020

Så jobbar den framgångsrika ledningsgruppen

För att möta dagens höga utvecklingstakt behöver organisationer idag kunna agera snabbt för att inte hamna efter, vi listar några framgångsfaktorer som kännetecknar framgångsrikt ledningsarbete!

Läs mer
22 januari 2020

Konsten att lyckas leda i förändring

Står du och din organisation inför en förändringsresa? Vi tydliggör vilka typer av ledare som bäst hanterar en föränderlig framtid!

Läs mer
11 december 2019

Framtidens ledare är bekväma med Kaos

Framtidens ledare står inför en rad olika utmaningar, en av de stora utmaningarna är att leda i en ökad förändringstakt. Vi ringar in tre viktiga egenskaper för framtidens ledare!

Läs mer
5 december 2019

Kvinnligt ledarskap lönar sig

Kvinnligt ledarskap är båda lönsamt och centralt för att attrahera och behålla talanger. Vi förklarar varför!

Läs mer
1 oktober 2019

Landa nya stjärnor med respektfull rekrytering

För att rätt person ska hamna på rätt plats så är det viktigt att ställa de djupa frågorna och använda metoder som står på vetenskaplig grund.

Läs mer
16 augusti 2019

5 tips för att engagera medarbetarna

Här kommer några tips på vägen för tt du ska kunna skapa en positiv anställningsupplevelse. En stor utmaning för framtidens ledare.

Läs mer
4 augusti 2019

3 tecken på att du behöver minska stressen

Hjälper det att springa fortare, eller är det egentligen något annat som behövs när dygnets timmar inte räcker till?

Läs mer