Outplacement

Var en schysst arbetsgivare hela vägen

Att uppfattas som en ansvarsfull arbetsgivare är ett mål för många företag. För att lyckas med det även i tider av neddragningar behöver chefer möjligheter att minska antalet anställda på ett bra sätt för att möta nya krav på organisationens sammansättning.

Det kan finnas många anledningar till att man som anställd och arbetsgivare behöver gå skilda vägar. Neddragningar kan vara en anledning. Omorganisation, förändrade kompetenskrav eller personliga skäl kan vara andra. Oavsett varför möjliggör vårt Outplacementprogram för den anställde att gå vidare att hitta ny sysselsättning under strukturerade och ansvarsfulla former. Programmet omfattar bland annat kompetensinventering, vägval, coaching och jobbmatchning och skräddarsys för varje individ.

Syftet är att klienten ska få en ökad självinsikt; se sina styrkor, eventuella begränsningar och utifrån det forma en framtida karriär. Det viktiga är att det blir en långsiktig lösning form av rätt anställning eller en längre utbildning. Programmet inleds med ett första möte mellan klient och konsult för att skapa förtroende och för att gå igenom de aktiviteter som ingår i programmet. Upplägget skräddarsys utifrån klientens utgångsläge och brukar variera under tiden. Klienten kan nyttja Consensus lokaler dagligen om detta önskas.

Hannes Eliasson, Rekryteringskonsult

Investera i ditt arbetsgivarvarumärke

Att kunna erbjuda ett schysst avslut på en anställning borde vara lika självklart som att ha en förstklassig rekryteringsprocess. Avslutet är den sista upplevelsen medarbetaren tar med sig från arbetsplatsen, ta hjälp av oss om du vill försäkra dig om att den är positiv.