Rekrytering

Vi ökar din träffsäkerhet

Vi använder oss av Psykometrika för att öka träffsäkerheten i våra rekryteringar. Psykometrika är ett svenskt test-och forskningsföretag, specialiserat inom psykometri (beteendevetenskaplig statistik). De har tagit fram tester som mäter det som modern forskning anser vara viktigt för framgång i dagens arbetsliv. Utvecklings- och kvalitetsarbetet övervakas av professor Bo Ekehammar, specialist inom psykometri.

Testerna är baserade på avancerad analys och drivs av Artificiell Intelligens. De flesta testleverantörer testar kandidatens personlighet och begåvning, men en människa är mer komplex än så. Modern forskning  visar att attityden till att arbeta, värderingar, emotionell intelligens, självförtroende, ansvarstagande, stresstolerans etc., tillsammans med erfarenhet och utbildning kan vara viktiga delar för att förstå en människas förmåga att prestera. Psykometrikas testpaket täcker med andra ord in det som är viktigt för framgång i arbetslivet.

Ett bra test med hög tillförlitlighet och prognosförmåga är värdefullt när det gäller att förutse vem som har störst chans att lyckas bäst på jobbet. När vi valde testverktyg så var det viktigt för oss att testet uppfyllde de klassiska psykometriska kraven; ändamålsenliga normgrupper som genomfört testet i skarpt läge, reliabilitet och validitet. Därför föll valet på Psykometrika vars tester har hög reliabilitet, validitet och en årlig uppdaterad normgrupp.

Kandidaten möts av ett test som är enkelt att förstå och genomföra vilket är positivt för kandidatupplevelsen. Genom att använda Psykometrikas test får vi en bättre helhetsbild över kandidaters styrkor och utvecklingsområden genom att mäta; personlighet, prestation, värderingar och attityder samt inställning till arbete.

Bo Ekehammar har en MBA och är professor i psykologi vid Stockholms universitet med specialisering inom psykometri. Bo är rankad bland de mest inflytelserika forskarna i världen inom sitt område med mer än 100 publicerade vetenskapliga artiklar och böcker. Han är involverad i utvecklingen av test och aktiv i debatten om test och personlig utvärdering. Bo Ekehammar har lång erfarenhet av att utvärdera och konstruera psykologiska tester, både i Sverige och internationellt. Han har även utvärderat tester för några av Sveriges största företag, med fokus på att granska testernas kvalitet. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på arbetsrelaterade test och testutveckling, utvärdering av individers personlighet, socialpsykologi och psykologisk mätning.

 

Alexander Wallnäs - Recruitment Consultant

Bort med magkänsla och fördomar

För oss är det viktigt att utgå från en vetenskaplig grund i våra personbedömningar. Genom att använda oss av Psykometrika kommer vi bort från magkänsla och fördomar. Det är ett verktyg som kontinuerligt utvecklas och anpassas efter vår samtid.