Rekrytering

Vi är experter på Second opinion

Om du väljer att driva din egen rekrytering och vill ha en objektiv och vetenskaplig bedömning av dina slutkandidater så kan du använda dig av oss som en kompetensrådgivande partner. Vi jobbar dagligen med att genomföra second opinion av ledare och specialister och vi kan säkerställa att just er rekrytering blir framgångsrik. Vi får varje år förtroendet att genomföra 100 second opinions tack vare vårt höga kundengagemang, våra träffsäkra personbedömningar och den respekt vi har för kandidaten. Något som genererar återkommande kunder och framgångsrika organisationer.

Att använda oss på Consensus som partner vid second opinion gör att du ökar möjligheterna att skapa en framgångsrik organisation. Vår process ser till att kandidaterna väljs efter sin unika förmåga att lyckas utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller kompetens, personlighet och motivation. En nyckel i processen är att vi kopplar avgörande framgångsfaktorer mot arbetspsykologiska tester och djupintervjuer. Något som ger ett träffsäkert beslutsunderlag.
Genom den muntliga återkopplingen och det skriftliga beslutsunderlaget skapas en förståelse för kandidatens styrkor men också kring personens olika utvecklingsområden. Du får inte bara rätt kandidat på plats, du får också kunskap om hur din nya medarbetare på bästa sätt tillför värde till din organisation.

Josefine Ulkner, Rekryteringskonsult

Vi hjälper dig skapa en framgångsrik organisation

Vi hjälper dig skapa en framgångsrik organisation genom vetenskaplig och professionell rådgivning. Med hög tillförlitlighet och god prognosförmåga hjälper vi dig att förutse vem som har störst chans att lyckas bäst hos just er. Vi gör det komplexa enkelt!