Konsult

Interimsspecialister

Det finns många olika anledningar till att hyra in en konsult. Det kan handla om att minska intern belastning, täcka upp tillfälliga behov, att få nya perspektiv och idéer, öka objektivitet eller hitta en person som kan bidra med insikter och lösningar som ni saknar internt.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med konsultlösningar. Det kan handla om mer tillfälliga uppdrag eller uppdrag som sträcker sig över flera år. Varje uppdrag är unikt varför vi lägger mycket tid på att förstå er organisation, situation och vad som skapar en framgångsrik konsult hos er för att kunna erbjuda rätt lösning för er.

Vi arbetar uteslutande med konsulter på tjänstemannasidan och kan erbjuda interimschefer, specialister och generalister. Oavsett om du behöver en interim ekonomichef, en produktionstekniker eller hr-generalist så har vi en lösning för att täcka era behov.
Utöver de konsulter vi har anställda så har vår headhunterorganisation alltid tentaklerna utåt för att fånga upp kandidater med kompetens som våra kunder behöver. Vi arbetar alltid med headhunting i våra konsultuppdrag för att hitta rätt kandidat för er, även om kandidaten skulle vara anställd idag.

Vi följer löpande upp våra konsulters leverans hos kunder i samband med avstämningsmöten. Dessutom är det av yttersta vikt för oss att våra konsulter upplever att de får den stöttning och utveckling de kan förvänta sig av Consensus som arbetsgivare, vilket gör att vi även löpande följer upp deras upplevelse av såväl uppdraget, arbetssituationen och kontakten med oss.

Jag har behov av en konsult!

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Har du en fråga?

Fyll i formuläret eller ställ din fråga
direkt till Thomas så hjälper vi dig.

Kontakt

Thomas Wågenberg
Kundansvarig
thomas.wagenberg@consensus.nu
076-118 38 34