Rekrytering

Vår process

Att rekrytera kan vara utmanande. Ska du rekrytera en chef eller ledare vill du kanske förstå om kandidaten är rätt för att påverka företagets framgång och kultur. Om du ska rekrytera en specialistkompetens är en begränsad och konkurrensutsatt kandidatmarknad kanske den största utmaningen du står inför. Att skapa starka startfält och ha en urvalsprocess baserad på arbetspsykologins senaste forsning är det som gör oss framgångsrika. Oavsett din utmaning kan Consensus lösa dina rekryteringsbehov, som din rekryteringspartner gör vi det enkelt för dig att rekrytera!

Så här skapar vi starka startfält

Annonsering och det egna nätverket som du och vi besitter kan räcka långt. Det säkerställer dock inte alltid att alla relevanta kandidater får vetskap om möjligheten hos just er. På Consensus arbetar vi med en specialisering inom rekrytering som informellt kallas Headhunting eller Executive Search. Våra Headhunters jobbar dedikerat och proaktivt för att hitta rätt kandidat utifrån verksamhetsanalys och kravprofil för rollen.

Genom att gå igenom relevanta målbolag och kartlägga kandidatmarkaden säkerställer vi att vi hittar de bästa kandidaterna som själva inte aktivt söker nya utmaningar. Den här typen av process lämpar sig bäst för när ni rekryterar nyckelpositioner och när det är hög konkurrens på kandidatmarknaden. På Consensus lägger vi ingen värdering i vilket position vi rekryterar till, vilket är varför vi nästan uteslutande arbetar med den här metodiken oavsett om det är en chefs- eller specialistrekrytering. 8/10 kandidater i våra processer kommer från headhunting och resterande från ansökan. Detta har vi lyckats med genom att se Headhunting som en profession och genom en unik searchskola för att säkerställa best practice.

I alla rekryteringsuppdrag jobbar vi också med annonsering. Våra marknadspartners säkerställer att vi alltid arbetar med rätt metodik och använder rätt forum på rätt sätt. Tillsammans med våra kunder lägger vi en medieplan och skapar målgruppsanpassade annonser, på så sätt säkerställer vi att relevanta kandidater som både söker jobb och inte aktivt söker jobb blir exponerade för annonsen.

Urval

Nyckeln till framgång i arbetet är att ta fram en väl underbyggd verksamhetsanalys och kravprofil som är en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Att förstå om en kandidat är rätt för en roll handlar om att lägga ett pussel. Vi behöver förstå kandidatens kompetens, motivation och personlighet för att säkerställa att vi rekommenderar rätt kandidat till rollen. Tillsammans med er tar vi också fram kritiska framgångsfaktorer för den specifika rollen. Det handlar om att identifiera de ”sanningens ögonblick” i arbetet eller befattningen i vilka framgångsrika medarbetare skiljer sig från mindre framgångsrika.

Genom screenings, intervjuer, tester, fördjupade intervjuer, arbetsprover och referenser lägger vi pusslet som är kandidaten och säkerställer att ni rekryterar rätt. Läs mer om hur vi jobbar med tester genom att klicka här.

Därför ska du välja Consensus

När ni väljer oss får ni inte bara rätt kandidat. Vi avrapporterar varje kandidat vi rekommenderar så att ni bland annat förstår hur kandidaten fungerar på jobbet, hur ni får utväxling från kandidaten och vad ni behöver tänka på för att få kandidaten att trivas och bli långsiktig hos er.

Tillsammans har vi över 60-års erfarenhet av rekrytering. Vi har akademiska meriter inom arbetspsykologi, HR, retorik, ekonomi och ledarskap.

Tid är en viktig framgångsfaktor i rekryteringar, därför sätter vi tydliga tidsramar och driver proaktivt mot dessa. Från det att verksamhetsanalys och kravprofil fastställts och blivit godkänd av dig som kund tar vår process cirka åtta veckor.

Vi har en proaktiv och strukturerad rekryteringsprocess som vi kontinuerligt utvecklar och anpassar för att hela tiden säkerställa framgångsrika rekryteringar där ni rekryterar rätt kandidat med vår hjälp!

Jag behöver hjälp med en rekrytering!

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Lena Ottaway, Rekryteringskonsult

Vi hjälper dig rekrytera rätt!

Att rekrytera rätt kandidat på en konkurrensutsatt marknad med ett begränsat antal lämpliga kandidater är en utmaning. Jag vet att vår metodik i kombination med vår passion för rekrytering gör att vi alltid har rätt förutsättningar för att hjälpa er hitta rätt person till just er organisation.