stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 459424
  [CourseName] => Ledarskapsprogram - Ny som chef
  [InternalCourseName] => Öppen - Ledarskapsprogram - Ny som chef
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

– Ledarskapet (2 dagar, internat)
Hitta trygghet i ditt ledarskap och lär känna olika ledarskapsteorier- och stilar
Så ger du givande återkoppling till enskilda medarbetare och grupper
Förstå hur grupper och grupputveckling fungerar
Förstå och dra nytta av olika personligheter
Gå från mål till strategi till personligt åtagande

– Kommunikation (1 dag)
Förstå hur olika personligheter påverkar kommunikationen
Presentera med säkerhet och engagemang – öva och få feedback
Användbara kommunikations- och presentationstips

– Stresshantering (1 dag)
Vad är stress och hur påverkar den oss som individer och organisation?
Så kan du som ledare hantera stress hos dig själv och andra
Perspektiv på den ökande arbetsrelaterade stressen – och vad den beror på

– Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt (2 dagar)
Lär känna arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
Så jobbar du aktivt för en välfungerande arbetsmiljö
Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantera krav och se möjligheter för en chef ur ett arbetsmiljöperspektiv

– Grundläggande företagsekonomi (2 dagar)
Så hänger ekonomi och affärsbeslut ihop
Lär dig innebörden av olika ekonomiska begrepp
Tyd och förstå resultat- och balansräkning
Att jobba med budget och prognos
Hur kan du påverka lönsamheten?

– Uppföljningsdag (1 dag)
Sammanfattning av utbildningens delar
Erfarenhetsutbyte och diskussioner
Individuell coaching av erfaren ledarcoach

[CourseDescriptionShort] =>

Ledarskapsprogrammet är vår utbildning för nya chefer. 

Här får du stärka dig i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Dagens ledare behöver förhålla sig till en snabb samhällsutveckling och ökade krav. I den här utbildningen får du kunskap och verktyg för att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet baserat på väl beprövade teorier och metoder som ger dig möjlighet att följa din egen ledarskapsutveckling under utbildningens gång.

[CourseGoal] => [TargetGroup] => Utbildningen är till för dig som:
– Är ny som chef
– Har en roll som innefattar personalansvar
– Vill få verktyg för att hantera olika ledarskapssituationer
– Vill utveckla en hållbar och trygg ledarstil
[Prerequisites] => [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 9 [StartTime] => [EndTime] => [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Ledarskap ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 44000 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 2088537 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 4 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-09-11T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-12-11T16:00:00+01:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088537 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-09-11T08:30:00+02:00 [UseWaitingList] => [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 44000 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 8 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-11T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-11T16:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-12T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-12T16:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-26T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-26T16:00:00+02:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-10-03T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-10-03T16:00:00+02:00 ) [4] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-10-11T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-10-11T16:00:00+02:00 ) [5] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-10-18T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-10-18T16:00:00+02:00 ) [6] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-10-24T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-10-24T16:00:00+02:00 ) [7] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-11-05T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-11-05T16:00:00+01:00 ) [8] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-12-11T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-12-11T16:00:00+01:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [EventId] => 2095657 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 8 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-11-20T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2025-02-12T16:00:00+01:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2095657 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-11-20T08:30:00+01:00 [UseWaitingList] => [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 44000 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 4 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-11-20T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-11-20T16:00:00+01:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-11-21T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-11-21T16:00:00+01:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-11-28T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-11-28T16:00:00+01:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-12-04T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-12-04T16:00:00+01:00 ) [4] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-12-12T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-12-12T16:00:00+01:00 ) [5] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-12-17T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-12-17T16:00:00+01:00 ) [6] => stdClass Object ( [StartDate] => 2025-01-14T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2025-01-14T16:00:00+01:00 ) [7] => stdClass Object ( [StartDate] => 2025-01-21T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2025-01-21T16:00:00+01:00 ) [8] => stdClass Object ( [StartDate] => 2025-02-12T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2025-02-12T16:00:00+01:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(459424)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T21%3A39%3A25%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T21%3A39%3A27%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 295 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.247201 [namelookup_time] => 0.000873 [connect_time] => 0.003891 [pretransfer_time] => 0.014719 [size_upload] => 0 [size_download] => 9032 [speed_download] => 36537 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 9032 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.247045 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.47 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.155 [local_port] => 39218 [http_version] => 3 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 14538 [connect_time_us] => 3891 [namelookup_time_us] => 873 [pretransfer_time_us] => 14719 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 247045 [total_time_us] => 247201 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 9032 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Sun, 14 Jul 2024 19:39:25 GMT ) [x-responding-apiserver] => Array ( [0] => ws-01 ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Utbildningar för dig

Ledarskapsprogram – Ny som chef

Bli framgångsrik i ditt ledarskap

Dagens ledare behöver förhålla sig till en snabb samhällsutveckling och ökade krav. I den här utbildningen får du kunskap och verktyg för att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet baserat på väl beprövade teorier och metoder som ger dig möjlighet att följa din egen ledarskapsutveckling under utbildningens gång.

För en ny chef är det mycket att förstå och sätta sig in i. Vår ledarskapsutbildning för nya chefer ger dig kunskap inom flera viktiga och relevanta områden som du behöver ha kännedom om. Du får redskap för att hitta och förstå din egen (och andras) ledarstil, och kunskap om hur du jobbar för en trygg och välmående arbetsplats. Men också förståelse för ekonomiska aspekter av att vara ledare samt ansvar och regler kring arbetsmiljöarbete.

 

Utbildningens innehåll

Ledarskapet (2 dagar, internat)

 • Hitta trygghet i ditt ledarskap och lär känna olika ledarskapsteorier- och stilar
 • Så ger du givande återkoppling till enskilda medarbetare och grupper
 • Förstå hur grupper och grupputveckling fungerar
 • Förstå och dra nytta av olika personligheter
 • Gå från mål till strategi till personligt åtagande

Kommunikation (1 dag)

 • Förstå hur olika personligheter påverkar kommunikationen
 • Presentera med säkerhet och engagemang – öva och få feedback
 • Användbara kommunikations- och presentationstips

Stresshantering (1 dag)

 • Vad är stress och hur påverkar den oss som individer och organisation?
 • Så kan du som ledare hantera stress hos dig själv och andra
 • Perspektiv på den ökande arbetsrelaterade stressen – och vad den beror på

Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt (2 dagar)

 • Lär känna arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Så jobbar du aktivt för en välfungerande arbetsmiljö
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hantera krav och se möjligheter för en chef ur ett arbetsmiljöperspektiv

Grundläggande företagsekonomi (1 dag)

 • Så hänger ekonomi och affärsbeslut ihop
 • Lär dig innebörden av olika ekonomiska begrepp
 • Tyd och förstå resultat- och balansräkning
 • Att jobba med budget och prognos
 • Hur kan du påverka lönsamheten?

Leda i förändring och utveckling (1 dag)

 • Hur skapar vi en förändringsbenägen organisation?
 • Förändringledning då och nu
 • Att driva organisationsförändringar
 • Hur reagerar människor på förändring?
 • Så hanterar du motstånd i förändringsarbete

Uppföljningsdag (1 dag)

 • Sammanfattning av utbildningens delar
 • Erfarenhetsutbyte och diskussioner

 

Lägg grunden för ditt personliga ledarskap 

Efter utbildningen ska du känna dig stärkt på många plan och ha en stabil grund att stå på för att kunna – och våga – fatta och stå för beslut, leda din verksamhet och tryggt kunna hantera olika utmaningar och situationer.

Utbildningen startar med ett internat, två dagar med övernattning, på Lanna Lodge strax utanför Örebro. De resterande utbildningsdagarna genomförs hos oss i Örebro.

Efter uppföljningsdagen får du även möjlighet till ett enskilt coachingsamtal med en av programmets utbildare som ger dig chansen att få personlig vägledning inom valt fokusområde.

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen som chef och vill utveckla en hållbar och trygg ledarstil samt vill få verktyg för att hantera olika ledarskapssituationer. 

 

Datum
11 sep - 11 dec
20 nov - 12 feb
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 9 dagar
Pris 44 000 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
11 sep - 11 dec
20 nov - 12 feb

Kulturkrockar på arbetsplatsen

Skapa förståelse mellan olika generationer och religioner

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 12 nov

Läs mer och boka >

Ledarskap för trygga team

Utveckla ditt ledarskap utifrån hjärnsmarta metoder

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 07 okt

Läs mer och boka >

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >