stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 568012
  [CourseName] => Strategiskt hållbarhetsarbete
  [InternalCourseName] => Öppen - Strategiskt hållbarhetsarbete
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 2
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Affärsutveckling
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 14900
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2087825
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-10-22T08:30:00+02:00
          [EndDate] => 2024-10-23T16:00:00+02:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2087825
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-10-22T08:30:00+02:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 14900
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-10-22T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-10-22T16:00:00+02:00
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-10-23T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-10-23T16:00:00+02:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(568012)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T22%3A49%3A32%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T22%3A49%3A34%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.232071
      [namelookup_time] => 0.000735
      [connect_time] => 0.003738
      [pretransfer_time] => 0.014672
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1724
      [speed_download] => 7428
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1724
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.231978
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 27748
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 14111
      [connect_time_us] => 3738
      [namelookup_time_us] => 735
      [pretransfer_time_us] => 14672
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 231978
      [total_time_us] => 232071
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1724
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 20:49:31 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-03
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Strategiskt hållbarhetsarbete

– Utveckla din verksamhet och affär hållbart 

Hur kan ett strategiskt hållbarhetsarbete utveckla din verksamhet? Även om många chefer känner en osäkerhet kring hur hållbarhetsfrågorna ska hanteras, finns stora vinster att göra här för såväl organisationen som medarbetarna – och inte minst för vår omvärld. Nya lagkrav som CSRD* och CSDDD** påverkar inte bara större företag som omfattas av lagstiftningen, utan också mindre bolag som är underleverantörer. 

I den här utbildningen får du kunskap om hur hållbarhetsmål kan ge mening i er verksamhet och konkreta metoder för att lyckas. Med tydliga verktyg kan du utveckla din organisation och affär, samtidigt som du skapar engagemang för hållbarhetsfrågorna hos dina medarbetare. 

*Corporate Sustainability Reporting Directive
**Corporate Sustainability Due Diligence Directive  

 

Utbildningens innehåll  

Hållbarhet utifrån miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

Definitioner och kunskap om vad de globala hållbarhetsmålen innebär. 

Inre och yttre hållbarhetsmål 

Vikten av att jobba med både inre och yttre hållbarhetsmål (IDG och SDG). 

Motivation och engagemang i hållbarhetsfrågor 

Vad forskning och erfarenhet säger om hur vi blir effektiva. 

Affärsutveckling utifrån hållbarhetsaspekter 

Vinster, möjligheter och utmaningar med att jobba med hållbarhetsfrågor. 

Att mäta och följa upp hållbarhet 

Så ser du effekterna av ditt hållbarhetsarbete. 

Metoder och verktyg 

Konkreta sätt att utveckla din verksamhet, t.ex. hur ni identifierar viktiga hållbarhetsaspekter och kartlägger er klimatpåverkan. 

Strategi och implementering 

Sätt riktningen och verkställ arbetet i din organisation. 

 

Utveckla verksamheten genom strategiskt hållbarhetsarbete 

Hur ökar du engagemanget för hållbarhetsfrågorna? Vad säger forskningen om hur vi blir effektiva? Vilka vinster, möjligheter och utmaningar finns? Och hur följer du upp och mäter hållbarhetsarbetet?  

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller har en ledande roll på företaget och vill arbeta strategiskt med hållbarhet. Under två utbildningsdagar får du grunderna för att sätta riktningen på företagets hållbarhetsstrategi och verktygen för att lyckas nå era inre och yttre hållbarhetsmål i verksamheten. 

 

Målgrupp

Utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete riktar sig till dig som har en chef- eller ledarroll och vill utveckla dig själv och din organisation utifrån hållbarhetsaspekter. 

 

Datum
22 okt - 23 okt
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 2 dagar
Pris 14 900 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
22 okt - 23 okt

Kulturkrockar på arbetsplatsen

Skapa förståelse mellan olika generationer och religioner

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 12 nov

Läs mer och boka >

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

Praktisk projektledning

Få verktygen för att leda projekt från idé till leverans

Längd: 2+2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 25 000 kr.

Kursdatum: 06 - 14 nov

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >