stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 322253
  [CourseName] => Praktisk Projektledning
  [InternalCourseName] => Öppen- Praktisk Projektledning
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Upplägg

Lärarledd utbildning för grupp om högst 15 deltagare. Vi varvar korta föreläsningar med diskussioner och grupparbeten till varje avsnitt. Grupparbetenas syfte är att träna deltagarna på att använda de olika projektverktygen i en tillämpad situation. Teorierna och metoderna som berörs är erkända och välbeprövade.

 

Dag 1: Organisation och analys av projektförutsättningar

Introduktion

Vad är projekt och varför använda projekt?

Projektprocessen

Initiering, förstudie

Fallövningar

Dag 2: Planering

Planeringsprocessen

Aktivitetsnedbrytning

Kalkylering

Organisera arbetes ordningsföljd

Tidsplanering

Organisera och säkra resurser

fallövningar

Dag 3: Genomförande

Riskanalys

Projektstyrningsprocessen

Kommunikation

Fallövningar

Genomförande

Avslutning – leverans och överlämning

Erfarenhetsåtermatning i organisationen

************************************************

Utbildare Göran Svensson

Göran är utbildad lärare men har också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Han har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö. Göran har stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar i projekt.

Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar. Kreativ och flexibel, ser möjligheter istället för hinder. Känner av gruppen och individens behov. Erfarenhet från att coacha och handleda grupper och individer. Högt engagemang med förmåga att skapa teamkänsla


Så här säger våra deltagare

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 4,9 (på en skala 1-5)

Utlärningsförmåga 4,9 (på en skala 1-5)

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9 (på en skala 1-5)

Motivering till betygen!

 

 

[CourseDescriptionShort] =>

 

Praktisk Projektledning är en kurs som ger dig ökad trygghet i projektledarrollen. Att leda en grupp innebär att ta ansvar för mer än sin egen arbetsinsats och vara beroende av andras prestationer. Projektledarrollen är på väg att bli allt mer krävande men också mer spännande! För en del projektledare har detta redan blivit verklighet, för andra är förändringen på gång. Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar om ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda och en god portion sunt förnuft. Lyckade projekt måste naturligtvis också bestå av kompetenta människor med ett gemensamt engagemang för framgång.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 28 Professional Development Units (PDUs).

"PMP is a registrered mark of the Project Management Institute, Inc."

 

[CourseGoal] => Alla deltagare skall kunna planera, genomföra och avsluta ett enkelt projekt som projektledare och kunna samarbeta som
projektdeltagare i ett större utvecklingsprojekt. Du kommer lära dig praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.
Efter kursen kommer du att förstå vad företagsledning, kund och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av
din projektgrupp och företagsledning.
[TargetGroup] =>

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

[Prerequisites] =>  Inga förkunskaper krävs. [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 3 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Projekt ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 15300 [PriceNameCode] => ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 1883815 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 11 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2022-10-05T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2022-10-13T16:00:00+02:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 15900 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 1 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2022-10-05T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2022-10-05T16:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2022-10-06T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2022-10-06T16:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2022-10-13T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2022-10-13T16:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(322253)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-05-25T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+StartDate+le+2023-07-25T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-05-25T11%3A09%3A41%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29 [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 291 [request_size] => 2079 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.361314 [namelookup_time] => 0.000451 [connect_time] => 0.003953 [pretransfer_time] => 0.018096 [size_upload] => 0 [size_download] => 8804 [speed_download] => 24366 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 8804 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.361266 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.47 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.130 [local_port] => 16837 [http_version] => 3 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 17991 [connect_time_us] => 3953 [namelookup_time_us] => 451 [pretransfer_time_us] => 18096 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 361266 [total_time_us] => 361314 ) ) 1

Consensus Academy

Praktisk projektledning

Praktisk projektledning ger dig verktyg för att leda olika typer av projekt från uppstart till avslut. På många arbetsplatser arbetar man alltmer i projektform vilket gör att fler och fler ställs inför att leda projekt, men för att det ska fungera effektivt behövs rätt kunskaper.

I den här utbildningen får du under tre dagar förståelse för hur ett projekt är upplagt och smarta verktyg för att bli trygg i din projektledarroll.

Längd 3 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro / digitalt
Pris 15 900 kr. *
Datum
05 - 13 okt
* Pris anges exkl. moms
4,6 av 5
”Jag fick verktyg för att bättre kunna planera inför ett projektuppdrag. Dessutom blev strukturen och delarna i projektet tydliga för mig under kursen.”

För att lära sig leda projekt behöver man träna på just det; att leda projekt. Därför är utbildningen casebaserad, vilket betyder att du tillsammans med de andra deltagarna driver ett miniprojekt från förstudie och planering till genomförande och avslut. I anslutning det de praktiska övningarna går utbildaren igenom erkända och välbeprövade teorier och metoder och ger tips på hur du som projektledare kan lägga upp arbetet och kommunicera med andra projektdeltagare, projektbeställare och andra som berörs av arbetet.

Innehåll:

– Förstå och lär dig jobba i projektets olika faser:

 • Förstudie – så klargör du projektets mål och förutsättningar
 • Planering – planera, kalkylera och organisera på ett strukturerat sätt
 • Genomförande – styr och kommunicera under projektets gång
 • Avslut/effekt – leverera och utvärdera projektet och dra lärdomar för framtiden

– Projektets roller och deltagare
– Skapa tydlighet i relationen med projektbeställaren
– Lär dig jobba med projektmallar och statusrapporter

I utbildningen utgår vi från Bo Tonnquists bok Projektledning som du får vid första tillfället. Boken ingår i utbildningsavgiften.

Utbildningen är till för dig som:

– Är ny som projektledare
– Vill få kunskap om projektets faser
– Vill bli trygg i din projektledarroll

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.