stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 322253
  [CourseName] => Praktisk Projektledning
  [InternalCourseName] => Öppen - Praktisk Projektledning
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Upplägg

Lärarledd utbildning för grupp om högst 15 deltagare. Vi varvar korta föreläsningar med diskussioner och grupparbeten till varje avsnitt. Grupparbetenas syfte är att träna deltagarna på att använda de olika projektverktygen i en tillämpad situation. Teorierna och metoderna som berörs är erkända och välbeprövade.

 

Dag 1: Organisation och analys av projektförutsättningar

Introduktion

Vad är projekt och varför använda projekt?

Projektprocessen

Initiering, förstudie

Fallövningar

Dag 2: Planering

Planeringsprocessen

Aktivitetsnedbrytning

Kalkylering

Organisera arbetes ordningsföljd

Tidsplanering

Organisera och säkra resurser

fallövningar

Dag 3: Genomförande

Riskanalys

Projektstyrningsprocessen

Kommunikation

Fallövningar

Genomförande

Avslutning – leverans och överlämning

Erfarenhetsåtermatning i organisationen

************************************************

Utbildare Göran Svensson

Göran är utbildad lärare men har också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Han har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö. Göran har stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar i projekt.

Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar. Kreativ och flexibel, ser möjligheter istället för hinder. Känner av gruppen och individens behov. Erfarenhet från att coacha och handleda grupper och individer. Högt engagemang med förmåga att skapa teamkänsla


Så här säger våra deltagare

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 4,9 (på en skala 1-5)

Utlärningsförmåga 4,9 (på en skala 1-5)

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9 (på en skala 1-5)

Motivering till betygen!

 

 

[CourseDescriptionShort] =>

Praktisk projektledning ger dig verktyg för att leda olika typer av projekt från uppstart till avslut. 

På många arbetsplatser arbetar man alltmer i projektform vilket gör att fler och fler ställs inför att leda projekt, men för att det ska fungera effektivt behövs rätt kunskaper.

I den här utbildningen får du under tre dagar förståelse för hur ett projekt är upplagt och smarta verktyg för att bli trygg i din projektledarroll.

[CourseGoal] => Alla deltagare skall kunna planera, genomföra och avsluta ett enkelt projekt som projektledare och kunna samarbeta som
projektdeltagare i ett större utvecklingsprojekt. Du kommer lära dig praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.
Efter kursen kommer du att förstå vad företagsledning, kund och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av
din projektgrupp och företagsledning.
[TargetGroup] =>

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

[Prerequisites] =>  Inga förkunskaper krävs. [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 3 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Projekt ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 24500 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 1992741 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 6 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-21T16:00:00+01:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/1992741 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 23500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 6 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-13T16:00:00+01:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-14T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-14T16:00:00+01:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-20T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-20T16:00:00+01:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-21T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-21T16:00:00+01:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [EventId] => 2031469 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 12 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-04-17T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-04-26T16:00:00+02:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2031469 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-04-17T08:30:00+02:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 24500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-04-17T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-04-17T16:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-04-18T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-04-18T16:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-04-25T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-04-25T16:00:00+02:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-04-26T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-04-26T16:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(322253)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-12-08T20%3A26%3A38%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-02-08T23%3A59%3A59%2B01%3A00+and+EndDate+ge+2023-12-08T20%3A26%3A39%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 265 [request_size] => 2313 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.307216 [namelookup_time] => 0.06113 [connect_time] => 0.064893 [pretransfer_time] => 0.082325 [size_upload] => 0 [size_download] => 10714 [speed_download] => 34874 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 10714 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.307148 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.47 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.21 [local_port] => 16000 [http_version] => 3 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 82212 [connect_time_us] => 64893 [namelookup_time_us] => 61130 [pretransfer_time_us] => 82325 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 307148 [total_time_us] => 307216 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 10714 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Fri, 08 Dec 2023 19:26:38 GMT ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Consensus Academy

Praktisk projektledning

Praktisk projektledning ger dig som jobbar i projektform verktygen du behöver för att lyckas som projektledare. Med rätt arbetssätt i projektet får du överblick, struktur, och kontroll – något som behövs för att bli framgångsrik i projektledarrollen.

Allt fler verksamheter jobbar i projektform och den här utbildningen ger dig verktygen du behöver oavsett om du jobbar i små eller stora projekt. Modellerna och arbetssätten vi går igenom är generella och ger dig goda kunskaper om de olika projektfaserna, organisering och projektgruppens samverkan.

Längd 2+2 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 24 500 kr. *
Datum
13 - 21 dec
17 - 26 apr 2024
* Pris anges exkl. moms

,,

Betyg: 4,6 av 5
”Jag fick verktyg för att bättre kunna planera inför ett projektuppdrag. Dessutom blev strukturen och delarna i projektet tydliga för mig under kursen.”

Om utbildningen

Den moderna projektledningen bygger ofta på hybrida projektmodeller där agila principer blandas med vattenfallsbaserade arbetssätt. I utbildningen får du kunskap om både traditionella och nyare modeller, och naturligtvis läggs vikt vid den digitala aspekten av projekt.

Målet är att du ska kunna starta upp, leda och avsluta projekt på ett tydligt sätt och med en känsla av säkerhet. Vi tar upp olika aspekter som du behöver ta hänsyn till för att lyckas och blandar under utbildningsdagarna teoretiska genomgångar med praktiska övningar, case och diskussioner.

Innehåll

– Projektets förutsättningar: möjligheter och utmaningar

– Projektledarrollen

– Projektets faser: förstudie, planering, genomförande och projektavslutning

– Projektmodeller

– Projektplanen och dess uppsättning

– Projektgruppens medlemmar och uppsättning

– Förhållningssätt och kommunikation – att samverka med bl. a. beställare och leverantörer

– Risker och riskhantering

– Budgetering

– Kvalitet och utvärdering

I utbildningen utgår vi från Bo Tonnquists bok Projektledning som du får vid första tillfället. Boken ingår i utbildningsavgiften.

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som:

 •  Är ny som projektledare
 •  Vill få kunskap om projektets faser
 • Vill bli trygg i din projektledarroll

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.
Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.