stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 322253
  [CourseName] => Praktisk Projektledning
  [InternalCourseName] => Öppen - Praktisk Projektledning
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Upplägg

Lärarledd utbildning för grupp om högst 15 deltagare. Vi varvar korta föreläsningar med diskussioner och grupparbeten till varje avsnitt. Grupparbetenas syfte är att träna deltagarna på att använda de olika projektverktygen i en tillämpad situation. Teorierna och metoderna som berörs är erkända och välbeprövade.

 

Dag 1: Organisation och analys av projektförutsättningar

Introduktion

Vad är projekt och varför använda projekt?

Projektprocessen

Initiering, förstudie

Fallövningar

Dag 2: Planering

Planeringsprocessen

Aktivitetsnedbrytning

Kalkylering

Organisera arbetes ordningsföljd

Tidsplanering

Organisera och säkra resurser

fallövningar

Dag 3: Genomförande

Riskanalys

Projektstyrningsprocessen

Kommunikation

Fallövningar

Genomförande

Avslutning – leverans och överlämning

Erfarenhetsåtermatning i organisationen

************************************************

Utbildare Göran Svensson

Göran är utbildad lärare men har också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Han har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö. Göran har stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar i projekt.

Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar. Kreativ och flexibel, ser möjligheter istället för hinder. Känner av gruppen och individens behov. Erfarenhet från att coacha och handleda grupper och individer. Högt engagemang med förmåga att skapa teamkänsla


Så här säger våra deltagare

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 4,9 (på en skala 1-5)

Utlärningsförmåga 4,9 (på en skala 1-5)

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9 (på en skala 1-5)

Motivering till betygen!

 

 

[CourseDescriptionShort] =>

Praktisk projektledning ger dig verktyg för att leda olika typer av projekt från uppstart till avslut. 

På många arbetsplatser arbetar man alltmer i projektform vilket gör att fler och fler ställs inför att leda projekt, men för att det ska fungera effektivt behövs rätt kunskaper.

I den här utbildningen får du under tre dagar förståelse för hur ett projekt är upplagt och smarta verktyg för att bli trygg i din projektledarroll.

[CourseGoal] => Alla deltagare skall kunna planera, genomföra och avsluta ett enkelt projekt som projektledare och kunna samarbeta som
projektdeltagare i ett större utvecklingsprojekt. Du kommer lära dig praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.
Efter kursen kommer du att förstå vad företagsledning, kund och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av
din projektgrupp och företagsledning.
[TargetGroup] =>

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

[Prerequisites] =>  Inga förkunskaper krävs. [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 3 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Projekt ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 17900 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 1992741 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 12 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-28T16:00:00+01:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/1992741 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 23500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-13T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-13T16:00:00+01:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-14T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-14T16:00:00+01:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-20T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-20T16:00:00+01:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2023-12-21T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2023-12-21T16:00:00+01:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(322253)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-06-07T21%3A20%3A56%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-08-07T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2023-06-07T21%3A20%3A58%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 268 [request_size] => 2315 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.311581 [namelookup_time] => 0.004377 [connect_time] => 0.007921 [pretransfer_time] => 0.034073 [size_upload] => 0 [size_download] => 9726 [speed_download] => 31214 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 9726 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.311304 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.40 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.84 [local_port] => 62931 [http_version] => 2 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 33844 [connect_time_us] => 7921 [namelookup_time_us] => 4377 [pretransfer_time_us] => 34073 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 311304 [total_time_us] => 311581 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 9726 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Wed, 07 Jun 2023 19:20:56 GMT ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Consensus Academy

Praktisk projektledning

Praktisk projektledning ger dig som jobbar i projektform verktygen du behöver för att lyckas som projektledare. Med rätt förhållningsätt till projektgruppen och förståelse för projektformen med dess syfte blir du framgångsrik i projektledarrollen.

Idag använder många verksamheter projektformen och den här utbildningen ger dig goda förutsättningar att lyckas i din roll oavsett om du jobbar i små eller stora projekt. Med utgångspunkt i projektmodellen med dess faser i kombinationen med förståelse för gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap blir du kraftfull och effektiv i din roll som projektledare.

Längd 2+2 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 23 500 kr. *
Datum
13 - 21 dec
* Pris anges exkl. moms

Modern projektledning bygger ofta på hybrida projektmodeller där agila principer och metoder blandas med vattenfallsbaserade arbetssätt och klassisk projektmetodik. I utbildningen får du kunskap om både etablerade som nyare projektmetodiker och god förståelse för projektets nytta och projektledarens roll att förverkliga projektets förväntade resultat.

Målet är att du efter utbildningen ska känna dig tryggare med att starta upp, leda och avsluta projekt. Fokus ligger på att du ska lära dig att driva effektiva projekt samtidigt som du med klokt ledarskap och god kommunikation får din projektgrupp att bli ett effektivt team. Utbildningsdagarna varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, relevanta case och livfulla diskussioner.

Innehåll:

– Projekt i kontext: förutsättningar, organisationsmiljö, möjligheter och utmaningar
– Projektledarrollen: ledarskap och kommunikationsteori
– Projektets faser: idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt
– Projektmodeller och agila metoder
– Projektplan, dokumentation och projektverktyg
– Projektgruppens roller och sammansättning
– Gruppdynamik och effektiva team: Hur fungerar en grupp och hur kan jag leda situationsanpassat?
– Projektbegrepp: Intressentanalys, WBS, tidsplan (Gantt-schema), riskanalys, projektekonomi
– Projektets syfte, mål och hur vi mäter effekt och lönsamhet samt följer upp projektets nytta

I utbildningen utgår vi från Bo Tonnquists bok Projektledning som du får vid första tillfället. Boken ingår i utbildningsavgiften.

Utbildningen är till för dig som:

– Är ny som projektledare
– Vill få kunskap om projektets faser
– Vill bli trygg i din projektledarroll

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.