stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 322253
  [CourseName] => Praktisk Projektledning
  [InternalCourseName] => Öppen - Praktisk Projektledning
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 4
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Projekt
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 25000
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2088422
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-11-06T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-11-14T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088422
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-11-06T08:30:00+01:00
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 25000
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-06T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-06T16:00:00+01:00
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-07T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-07T16:00:00+01:00
                )

              [2] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-13T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-13T16:00:00+01:00
                )

              [3] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-14T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-14T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(322253)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-05-22T13%3A36%3A08%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-07-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-05-22T13%3A36%3A10%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 299
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.274579
      [namelookup_time] => 0.012395
      [connect_time] => 0.014997
      [pretransfer_time] => 0.027786
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1824
      [speed_download] => 6642
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1824
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.274474
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.40
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 18756
      [http_version] => 2
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 27680
      [connect_time_us] => 14997
      [namelookup_time_us] => 12395
      [pretransfer_time_us] => 27786
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 274474
      [total_time_us] => 274579
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1824
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Wed, 22 May 2024 11:36:07 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-03
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Praktisk projektledning

Praktisk projektledning ger dig som jobbar i projektform verktygen du behöver för att lyckas som projektledare. Med rätt arbetssätt i projektet får du överblick, struktur, och kontroll – något som behövs för att bli framgångsrik i projektledarrollen.

Allt fler verksamheter jobbar i projektform och den här utbildningen ger dig verktygen du behöver oavsett om du jobbar i små eller stora projekt. Modellerna och arbetssätten vi går igenom är generella och ger dig goda kunskaper om de olika projektfaserna, organisering och projektgruppens samverkan.

Datum
06 - 14 nov
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 2+2 dagar
Pris 25 000 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Datum
06 - 14 nov
,,
Betyg: 4,6 av 5
”Jag fick verktyg för att bättre kunna planera inför ett projektuppdrag. Dessutom blev strukturen och delarna i projektet tydliga för mig under kursen.”

Hydraulik Grund

Lär dig grunderna för att jobba effektivt och säkert med hydraulik

Längd: 4 dagar

Ort: Örebro

Pris: 21 500 kr.

Kursdatum: 23 - 26 sep

Läs mer och boka >

Elsäkerhet

Agera säkert i och vid elektriska anläggningar

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 4 900 kr.

Nya datum kommer snart

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >