stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 570213
  [CourseName] => Effektiva möten
  [InternalCourseName] => Öppen - Effektiva möten
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Kommunikation
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2093604
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-11-04T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-11-04T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2093604
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-11-04T08:30:00+01:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-04T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-04T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(570213)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T20%3A57%3A36%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T20%3A57%3A38%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.233343
      [namelookup_time] => 0.000717
      [connect_time] => 0.003675
      [pretransfer_time] => 0.013866
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1610
      [speed_download] => 6899
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1610
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.233279
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 61019
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 13625
      [connect_time_us] => 3675
      [namelookup_time_us] => 717
      [pretransfer_time_us] => 13866
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 233279
      [total_time_us] => 233343
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1610
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 18:57:36 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-03
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Effektiva möten

– Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Ineffektiva möten är en stor tidstjuv för många chefer. Det kan t. ex. handla om möten med oklart syfte, avsaknad av agenda och för mycket avsatt tid. Oavsett om du gillar möten eller inte behöver du som chef delta i rätt möten, förbereda dig rätt och genomföra dina möten effektivt för att de ska ge mening. 

I den här utbildningen får du konkreta verktyg för att skapa en fungerande möteskultur och genomföra effektiva och givande möten. Med enkla metoder kan du skapa verkligt värde av möten, oavsett om du är mötesdeltagare eller själv bjuder in och leder möten. 

 

Utbildningens innehåll

Möteskultur

Så skapar du en givande och positiv möteskultur 

Delta i rätt möten

Identifiera vilka möten du behöver närvara vid  

Mötesteknik

Lär dig fungerande metoder för att leda effektiva möten 

Planering och genomförande

Vinn tid och uppnå syftet med enkla metoder 

Tydlighet och struktur

Viktiga delar i att skapa givande möten för alla deltagare 

Digitala möten

Så leder du dina webbmöten tydligt och säkert 

 

Optimera din möteseffektivitet 

Att planera, genomföra och leda ett möte kan ibland vara lättare sagt än gjort.  Under denna utbildning får du kunskap om hur du med rätt verktyg skapar värdefulla och effektiva möten. Vi lyfter bland annat hur du bäst förbereder dig inför ett möte, hur du leder möten på ett effektivt sätt och hur du genomför digitala möten på ett tydligt och säkert sätt. Utbildningen ger dig förutsättningar att förbättra din mötesteknik och bli en mer produktiv och värdeskapande ledare för ditt team och organisation.  

Genom att utveckla dina färdigheter inom mötesteknik kan du skapa en arbetsmiljö där möten blir ett verktyg för framgång snarare än en tidstjuv. Oavsett bransch eller arbetsmiljö är effektiva möten en nyckel till att uppnå mål och stärka samarbete.  

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som har en tids erfarenhet av att vara i en chefs- eller ledarroll. 

 

Datum
04 nov
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
04 nov

Stress och stresshantering

Navigera genom arbetslivet på ett hållbart sätt

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 03 dec

Läs mer och boka >

Strategiskt hållbarhetsarbete

Utveckla din verksamhet och affär hållbart

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 14 900 kr.

Kursdatum: 22 - 23 okt

Läs mer och boka >

Personlig effektivitet

Planera, prioritera och delegera – så gör man!

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 02 dec

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >