Consensus utbildningar

Anpassade utbildningar

Våra huvudområden för anpassade utbildningar är:

Ibland vill man bara bestämma själv, få något på precis sitt sätt. När det gäller utbildning är det ganska vanligt att vilja ha en egen twist på innehållet och få ett upplägg som svarar mot ett tydligt behov. Då fixar vi det!

Vi har under åren skapat mängder med företagsanpassade utbildningar och har stor förståelse för att öppna utbildningar och program inte alltid passar alla. Med lång erfarenhet av att ta fram skräddarsydda lösningar är vi vana vid att både lyssna in behov och rådge kring innehåll, utformning och upplägg. Vi gör en noggrann förstudie för att klargöra behov, mål, syfte och förväntningar och sätter utifrån det ihop ett förslag som vi tillsammans med er utvecklar för att landa minst på era förväntningar – men gärna högre!

Hos oss får du stöttning både med punktinsatser när akuta behov dyker upp och med långsiktig kompetenshöjning hos individer, grupper och organisationer. Vårt professionella och rådgivande team hanterar era önskemål på bästa sätt, och tillsammans med våra erfarna utbildare som är specialister inom sina områden skapar vi just det ni vill ha på det sätt ni önskar.

Vill du veta mer?

Maja von Stedingk Wigren
070-287 46 46
maja.von.stedingk.wigren@consensus.nu

Intresse

Ledarskap
Vi stöttar på alla nivåer – från den pinfärska teamledaren till vana ledningsgrupper
Projekt
Vi utbildar projektledare, -medlemmar och andra i att arbeta effektivt inom och med projekt
Kommunikation
Vi utvecklar den kommunikativa förståelsen och kunskapen på både individ- och organisationsnivå
Coaching
Vi har erfarna coacher som jobbar framför allt med individer som vill/behöver utvecklas
Teknik
Våra teknikutbildare har lång praktisk erfarenhet från sitt fält och täcker ett brett spektrum av områden

Karin Östgren, VD

Maximera din organisations potential

En utbildning som är anpassad efter just din organisation är ovärderlig eftersom den identifierar just ert unika gap. På så sätt kan vi tillsammans lägga en plan för att täppa till gapet. Det sparar tid, hjälper individen att nå sina specifika mål och främjar djupare förståelse. Det ger dig som kund kontroll över din utbildning och ökar engagemanget, motivationen och viktigast av allt effekten.