stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 388227
  [CourseName] => Skyddsombudsutbildning
  [InternalCourseName] => Öppen - Skyddsombudsutbildning
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. Denna dag fokuserar på just skyddsombudets roll.

Omfattning

1 dag, föreläsningar kombineras med praktiska övningar, grupparbeten problembaserad inlärning samt erfarenhetsutbyten.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas kursdeltagarna känna till:

· Skyddsombudets roll

· Skyddsombudets skyldigheter och rättigheter

· Regler kring skyddsronden (Vem ansvarar, hur gör man?)

· Vad en skyddskommitté är samt dess sammansättning och uppgift

· Hur en skyddsfråga ska drivas

· Vad är ett tillbud

· Övergripande vad arbetsmiljölagen är och hur den hänger ihop med övrig arbetsmiljölagstiftning

 

 

 

 

 

 

 

[CourseDescriptionShort] => [CourseGoal] => [TargetGroup] => Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet. [Prerequisites] => [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 1 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Arbetsmiljö ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 6500 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(388227)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-04-22T16%3A51%3A07%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-06-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-04-22T16%3A51%3A09%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 299 [request_size] => 2315 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.501642 [namelookup_time] => 0.00168 [connect_time] => 0.004564 [pretransfer_time] => 0.018864 [size_upload] => 0 [size_download] => 2959 [speed_download] => 5898 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 2959 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.501494 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.40 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.155 [local_port] => 18296 [http_version] => 2 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 18762 [connect_time_us] => 4564 [namelookup_time_us] => 1680 [pretransfer_time_us] => 18864 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 501494 [total_time_us] => 501642 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 2959 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Mon, 22 Apr 2024 14:51:06 GMT ) [x-responding-apiserver] => Array ( [0] => ws-03 ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Consensus Academy

Skyddsombud

Skyddsombudsutbildningen ger dig som är ny som skyddsombud kunskap om vad din roll innebär och hur ditt ansvarsområde ser ut.

Som skyddsombud har du en viktig roll i verksamhetens arbete för att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö. Men det är långtifrån självklart vad du förväntas göra – något som den här utbildningen ger svar på.

 

Consensus har fått godkänt som utbildningssamordnare av AFA. Detta innebär att ni har möjlighet att få ersättning från AFA efter genomförda utbildningar i grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö som utförs i samarbete med oss så länge stödet räcker mellan 2021-2023.

Längd 1 dag
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 6 500 kr. *
Datum
* Pris anges exkl. moms

,,

Betyg: 4,7 av 5
"Bra och tydlig utbildning som gav mig som är ny som skyddsombud på min arbetsplats mycket bra och användbar kunskap för att kunna göra ett bra jobb."

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl på en arbetsplats behöver samarbetet mellan olika grupper och roller fungera väl. Som skyddsombud har du en fot ”på golvet” bland medarbetarna och en i ledningens strategiska arbetsmiljöarbete, och fungerar som en länk mellan dessa. Du kan delta i arbetsmiljöprojekt, skyddsronder och driva skyddsfrågor. För att lyckas krävs kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen.

I den här utbildningen får du som är ny som skyddsombud en god introduktion till vad som förväntas av dig och kunskap om vilka regelverk som styr arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Vi går igenom hur samverkan ser ut inom arbetsmiljöområdet och hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan fungera i praktiken. Genom hela utbildningen varvas teoretiska kunskaper med gemensamma diskussioner, praktiska övningar och exempel.

Innehåll:

– Få förståelse för skyddsombudets roll i en organisation
– Lär känna arbetsmiljölagen och hur den hänger ihop med övrig arbetsmiljölagstiftning
– Kunskap om skyddsombudets skyldigheter och rättigheter
– Få kunskap om vad skyddsrond och skyddskommitté är och relationen mellan dem och din roll
– När blir stress ohälsosam och vilka risker finns?
– Vad är ett tillbud och hur ska en skyddsfråga drivas?

Utbildningen är till för dig som:

– Är ny i rollen som skyddsombud
– Vill få kunskap om vad rollen som skyddsombud innefattar – och vad den inte innefattar
– Vill få förutsättningar att bidra på ett bra sätt till en god arbetsmiljö din arbetsplats

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.