stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 568010
  [CourseName] => Missbrukshantering
  [InternalCourseName] => Öppen - Missbrukshantering
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Arbetsmiljö
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2088436
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-11-11T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-11-11T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088436
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-11-11T08:30:00+01:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-11T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-11T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(568010)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T23%3A00%3A22%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T23%3A00%3A24%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.353048
      [namelookup_time] => 0.000636
      [connect_time] => 0.003536
      [pretransfer_time] => 0.013348
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1613
      [speed_download] => 4568
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1613
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.352936
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 34004
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 13176
      [connect_time_us] => 3536
      [namelookup_time_us] => 636
      [pretransfer_time_us] => 13348
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 352936
      [total_time_us] => 353048
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1613
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 21:00:21 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-03
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Missbrukshantering

Förstå, upptäck och stötta medarbetare i missbruk 

Om du som ledare misstänker att en medarbetare har ett missbruk behöver du agera, och hur du väljer att agera har stor betydelse för resultatet. Alkohol, droger, spel, shopping – listan på missbruksformer kan göras lång. Men känner du till varningstecken kan du göra stor skillnad för både individen och din organisation. 

I den här utbildningen får du kunskap om missbruk och hur det kan upptäckas, men också metoder för att ta de tuffa samtalen när misstanke uppstått. Med rätt kunskap och verktyg kan du agera säkert i frågor kring missbruk i din organisation, och göra stor skillnad för medarbetare med beroendeproblematik. 

 

Utbildningens innehåll  

Vad är missbruk?

Om riskbruk och missbruk – och konsekvenser för arbetsprestation och hälsa 

De vanligaste missbruken

Så ser dagens beroendeproblematik ut i samhället 

Varningstecken

De här tecknen behöver du vara vaksam på för att upptäcka missbruk 

Dina skyldigheter

Så säger arbetsmiljölagen om när och hur du behöver ingripa 

Ta de tuffa samtalen

Metoder för att genomföra de svåra men nödvändiga samtalen 

Att stötta missbrukare

Så gör du för att stötta ”lagom”, utan att bli medhjälpare eller alltför hård  

Vägen framåt

Om målsättning, rehabiliteringsplan, bakslag och annat du kan stöta på under resan  

 

Missbrukshantering för en tryggare arbetsplats 

Utbildningen rustar dig med kunskap och verktyg som gör att du kan agera ansvarsfullt och säkert i frågor kring missbruk, och därigenom göra en verklig skillnad för medarbetare med beroendeproblematik. Att agera på rätt sätt kan göra stor skillnad för både individen och organisationen. Oavsett om det handlar om alkohol, droger eller annat missbruk är det avgörande att kunna identifiera varningssignaler hos medarbetare och ta initiativ till stödjande åtgärder. Efter utbildningen har du med dig nya insikter i hur du kan skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

Målgrupp 

Den här utbildningen riktar sig till dig som har en chefs-, HR- eller ledarroll. 

 

Datum
11 nov
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
11 nov

Stress och stresshantering

Navigera genom arbetslivet på ett hållbart sätt

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 03 dec

Läs mer och boka >

Arbetsmiljö Grund

Få verktygen att arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö

Längd: 3 halvdagar

Ort: Digitalt

Pris: 14 500 kr.

Kursdatum: 02 - 10 sep

Läs mer och boka >

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >