stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 570215
  [CourseName] => Personlig effektivitet
  [InternalCourseName] => Öppen - Personlig effektivitet
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Ledarskap
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2093607
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-12-02T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-12-02T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2093607
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-12-02T08:30:00+01:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-12-02T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-12-02T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(570215)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T22%3A01%3A51%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T22%3A01%3A53%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.289642
      [namelookup_time] => 0.031347
      [connect_time] => 0.034295
      [pretransfer_time] => 0.048276
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1618
      [speed_download] => 5586
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1618
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.289472
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 54997
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 47719
      [connect_time_us] => 34295
      [namelookup_time_us] => 31347
      [pretransfer_time_us] => 48276
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 289472
      [total_time_us] => 289642
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1618
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 20:01:51 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-01
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Personlig effektivitet

– Planera, prioritera och delegera – så gör man! 

Många chefer upplever att arbetsdagarna äts upp av mail, möten, avstämningar och telefonsamtal. Det kan lätt kännas som att man styrs av mailkorgen och mötesbokningarna i stället för av sina projekt och idéer. Det här kan man göra något åt! 

I den här utbildningen får du konkreta verktyg för att ta kontroll över din tid, minska upplevelsen av stress och att använda din tid effektivt. Med tydliga verktyg och modeller kan du styra upp din egen vardag, lägga tiden på rätt saker och öka kvaliteten på ditt jobb.  

 

Utbildningens innehåll  

Time Management

Så tar du kontroll över din arbetstid 

Planera och följ upp

Gör en fungerande planering – inte en glädjekalkyl  

Vikten av delegering

Du kan inte göra allt själv. Så här gör du för att delegera 

Prioritera rätt

Lär dig använda en effektiv prioritetsmodell 

Viktigt respektive bråttom

Gör det som är viktigt, låt dig inte luras av den som ropar högst 

Stresshantering

Minska den upplevda stressen med enkla metoder 

 

Bli effektivare i vardagen 

Under den här utbildningen lyfter vi bland annat hur du lär dig att planera och prioritera på ett sätt som verkligen fungerar, hur du får grepp om konsten att delegera uppgifter samt hur du behåller fokus och lugnet även under pressade perioder. Du får också strategier för att hantera stress och minska dess påverkan på både dig själv och ditt team. Utbildningen rustar dig med värdefulla verktyg som hjälper dig att skapa effektiva arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö.  

Efter utbildningen har du med dig nya insikter och färdigheter som hjälper dig att ta kontroll över din arbetsdag. Ta steget mot en mer organiserad och effektiv arbetsdag – din tid är värdefull och det är dags att du tar kommandot över den! 

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som har en chefs- eller ledarroll och vill få kunskaper och verktyg för att planera mer effektivt och få ett hållbart arbetsliv.  

 

Datum
02 dec
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
02 dec

Strategiskt hållbarhetsarbete

Utveckla din verksamhet och affär hållbart

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 14 900 kr.

Kursdatum: 22 - 23 okt

Läs mer och boka >

Personlig effektivitet

Planera, prioritera och delegera – så gör man!

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 02 dec

Läs mer och boka >

Skyddsombud

Bli trygg och effektiv i din skyddsombudsroll

Längd: 1 dag

Ort: Örebro / digitalt

Pris: 6 500 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >