stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 567953
  [CourseName] => Kulturkrockar på arbetsplatsen
  [InternalCourseName] => Öppen - Kulturkrockar på arbetsplatsen
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Kommunikation
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2088432
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-11-12T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-11-12T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088432
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-11-12T08:30:00+01:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-11-12T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-11-12T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(567953)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T22%3A18%3A12%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T22%3A18%3A14%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.240373
      [namelookup_time] => 0.000503
      [connect_time] => 0.003326
      [pretransfer_time] => 0.01381
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1640
      [speed_download] => 6822
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1640
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.240313
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 64634
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 13570
      [connect_time_us] => 3326
      [namelookup_time_us] => 503
      [pretransfer_time_us] => 13810
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 240313
      [total_time_us] => 240373
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1640
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 20:18:12 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-02
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Kulturkrockar på arbetsplatsen

– Skapa förståelse mellan olika generationer och religioner

Vilka kulturkrockar finns på arbetsplatsen? Är unga kollegor lata? Är äldre medarbetare emot förändringar? Och vill några be i fikarummet? Det finns mängder av saker som kan krocka på arbetsplatsen och leda till frustration. Oftast bottnar det i en oförståelse för den andre – att vi ser världen utifrån vårt eget perspektiv. Vi vet helt enkelt för lite om varandra. 

I den här utbildningen får du kunskap om hur du kan hantera de vanligaste kulturkrockarna på arbetsplatsen: de mellan generationer och religioner. Med evidensbaserad kunskap kan du skapa förståelse för olikheter, se värdet av dem och skapa en öppnare och starkare arbetsplats. 

 

Utbildningens innehåll  

Kultur på arbetsplatsen

Detta menar vi med ordet ”kultur” på arbetsplatsen. 

Hantera kulturkrockar

Ansvar, möjligheter och utmaningar för dig som chef eller ledare. 

Olika generationer – så funkar de

Om det som utmärker generationer och lätt skapar frustration mellan dem. 

Att mötas över generationsgränserna

Så gör du för att minska frustrationen och i stället dra nytta av olikheterna.  

Tro och religion

Om tro och religion i samhället och på arbetsplatsen, och varför det är en utmaning. 

När religionen blir en fråga

Så gör du när religionsfrihet krockar med t.ex. säkerhetsfrågor och schemaläggning. 

 

Från kulturkrockar till en öppen och starkare arbetsplats 

Under utbildningen lyfter vi bland annat vilket ansvar och vilka möjligheter du har som ledare, hur du ska tänka när religionsfrihet krockar med schemaläggningen och hur du minskar frustrationen mellan olika generationer på arbetsplatsen. 

En kulturkrock kan se ut på många olika sätt och leda till olika typer av utmaningar – men även möjligheter! Efter utbildningen kommer att du ha att med dig nya perspektiv och angreppssätt för att lyckas skapa en arbetsmiljö med större förståelse för kulturella skillnader och hur ni tillsammans drar nytta av era olikheter på arbetsplatsen. 

 

Målgrupp

Utbildningen Kulturkrockar på arbetsplatsen riktar sig till dig som har en chefs- eller ledarroll och vill få kunskaper och nya infallsvinklar för att skapa en öppen och stark arbetsplats. 

 

Datum
12 nov
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
12 nov

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

Arbetsmiljö Påbyggnad

Fördjupa dina kunskaper kring arbetsmiljöarbete

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 13 900 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

Leda utan att vara chef

Led ditt team mot effektivitet och samarbete

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 14 900 kr.

Nya datum kommer snart

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Är ni många på samma arbetsplats som behöver utbildningen? Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade för just er. Hör av dig så berättar vi mer!

Upptäck vilka möjligheter som finns >