stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 567954
  [CourseName] => Stress och stresshantering
  [InternalCourseName] => Öppen - Stress och stresshantering
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Arbetsmiljö
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2088431
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-12-03T08:30:00+01:00
          [EndDate] => 2024-12-03T16:00:00+01:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088431
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-12-03T08:30:00+01:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-12-03T08:30:00+01:00
                  [EndDate] => 2024-12-03T16:00:00+01:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(567954)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T22%3A17%3A48%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T22%3A17%3A50%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.273923
      [namelookup_time] => 0.001715
      [connect_time] => 0.004601
      [pretransfer_time] => 0.019483
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1629
      [speed_download] => 5946
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1629
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.273831
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 64451
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 19341
      [connect_time_us] => 4601
      [namelookup_time_us] => 1715
      [pretransfer_time_us] => 19483
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 273831
      [total_time_us] => 273923
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1629
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 20:17:48 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-02
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Stress och stresshantering

– Navigera genom arbetslivet på ett hållbart sätt

Stress är en av våra stora folkhälsoutmaningar och något som påverkar många chefer. Det påverkar dig i ditt ledarskap och leder lätt till sämre beslut och destruktiva beteenden – men det går att identifiera och hantera stress på konstruktiva sätt. 

I den här utbildningen får du kunskap om hur du kan hantera vardagen och tuffa situationer utan att påverkas negativt av stress. Med rätt kunskap och metoder kan du förbättra stresstålighet och förhöja upplevelsen av såväl hälsa och välbefinnande som effektivare arbetsprestationer. 

 

Utbildningens innehåll

Varför blir vi stressade?

Förstå den evolutionära bakgrunden och hjärnans funktioner 

Stress smittar

Stressens påverkan i grupper och på arbetsplatser 

Varningstecken

Upptäck symptom på stress hos dig själv och andra 

Förebygg stress

Träna på tuffa situationer och öka självinsikt om egna beteenden 

Chefens situation

Stort ansvar, relationer, konflikter och strategier – hur blir du inte stressad av det? 

Destruktiva ledarskapsbeteenden

Hur stress påverkar ditt ledarskap och dina medarbetare  

Fatta beslut under stress

Så klargör du att beslutet är rätt och inte framtvingat av stress 

 

Hitta balans i arbetslivet 

Att förebygga och kunna hantera stress är viktigt för att upprätthålla ett effektivt, produktivt och hälsosamt arbetsklimat. Denna utbildning ger dig förutsättningar att hantera stress och förbättra din hälsa och arbetsförmåga. Under utbildningen får du värdefulla insikter om hur stress kan leda till destruktiva ledarskapsbeteenden, hur du kan fatta välgrundade beslut under stress och hur du förebygger och identifierar stressymptom hos dig själv och dina medarbetare.  

Utbildningen är en investering i din personliga utveckling och ditt ledarskap. Med rätt kunskap och verktyg kan du skapa en mer balanserad och hälsosam arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor, vilket i sin tur leder till bättre prestationer och ett mer harmoniskt arbetsklimat.  

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som har en chefs- eller ledarroll.

 

Datum
03 dec
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
03 dec

Ledarskap för trygga team

Utveckla ditt ledarskap utifrån hjärnsmarta metoder

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 07 okt

Läs mer och boka >

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

Kulturkrockar på arbetsplatsen

Skapa förståelse mellan olika generationer och religioner

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 12 nov

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >