stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 329741
  [CourseName] => Hydraulik Grund
  [InternalCourseName] => Öppen - Hydraulik grund
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Kursen omfattar 4 dagar och riktar sig mot underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Samt säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Mål

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna beskriva förhållande mellan:

Deltagarna skall praktiskt kunna identifiera och i enklare applikationer använda sig av samt i ett systemschema kunna identifiera och förstå betydelsen av:

Deltagarna skall kunna återge innebörden av begreppen:

Deltagarna skall med egna ord beskriva egenskaper för och skillnader mellan följande olika systemkonstruktioner:

INNEHÅLL TEORI

Fysikaliska Grunder

Reglering av

Konstruktion och funktion

Hydraulvätskor

Renlighet och filtrering

Indelning av systemprinciper

Förbindningselement

INNEHÅLL PRAKTIK

Systemövningar

Slang och rör

Regenerativ körning av cylinder

Kunskapskontroll/examination
Under utbildningstiden kontrolleras deltagarnas kunskap kontinuerligt genom muntliga kontrollfrågor som fördelas mellan deltagarna. Under de praktiska momenten arbetar deltagarna i grupper om två och dessa moment övervakas av kursledaren. Kursen avslutas med ett kunskapstest som omfattar ingående delar i utbildningen. Detta är utformat av flervalsfrågor samt en beräkningsuppgift. I direkt anslutning till rättningen av frågorna förs en diskussion kring provet och svarsalternativen i syfte att ytterligare befästa kunskaperna

[CourseDescriptionShort] =>

Kunskap om hydraulik blir allt viktigare för företag. Tillverkning, förebyggande underhåll och reparation – i alla dessa fall är det mycket viktigt att förstå och kunna hantera hydraulstyrda installationer.

[CourseGoal] =>

Eleven skall efter avslutad utbildning kunna beskriva förhållande mellan:

Eleven skall praktiskt kunna identifiera och i enklare applikationer använda sig av samt i ett systemschema kunna identifiera och förstå betydelsen av:

Eleven skall kunna återge innebörden av begreppen:

Eleven skall med egna ord beskriva egenskaper för och skillnader mellan följande olika systemkonstruktioner:

[TargetGroup] => [Prerequisites] => Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs.
[CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 4 [StartTime] => 08:00 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Teknik ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 21500 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 2062915 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 5 [MaxParticipantNumber] => 8 [StartDate] => 2024-09-23T08:00:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-26T16:00:00+02:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2062915 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-09-23T08:00:00+02:00 [UseWaitingList] => [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 21500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 3 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-23T08:00:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-23T16:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-24T08:00:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-24T16:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-25T08:00:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-25T16:00:00+02:00 ) [3] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-26T08:00:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-26T16:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(329741)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T21%3A11%3A10%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T21%3A11%3A12%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 296 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.265695 [namelookup_time] => 0.011029 [connect_time] => 0.014213 [pretransfer_time] => 0.027994 [size_upload] => 0 [size_download] => 14812 [speed_download] => 55748 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 14812 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.262806 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.47 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.155 [local_port] => 15047 [http_version] => 3 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 27419 [connect_time_us] => 14213 [namelookup_time_us] => 11029 [pretransfer_time_us] => 27994 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 262806 [total_time_us] => 265695 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 14812 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Sun, 14 Jul 2024 19:11:10 GMT ) [x-responding-apiserver] => Array ( [0] => ws-01 ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Utbildningar för dig

Hydraulik Grund

– Lär dig jobba effektivt och säkert med hydraulik 

Hydraulik Grund ger dig som tidigare inte har utbildning inom hydraulik grundläggande kunskaper om hur hydraulsystem fungerar och hur du arbetar säkert med dem. Kanske jobbar du idag inom underhåll eller som reparatör och behöver kunna hantera förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem, eller kanske är du arbetsledare, säljare eller har en annan roll där du behöver ha grundförståelse inom hydraulik. I så fall är den här utbildningen just för dig. 

Hydraulik har många användningsområden och inom industrisektorn är det många som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med det. Men utan kunskap är det inte helt enkelt att förstå hur hydrauliska system är konstruerade eller hur man bäst hanterar dem. Den här utbildningen ger dig både teoretisk grundkunskap och övning i att praktiskt hantera hydraulik så att du ska känna dig säker i enklare hantering av hydraulsystem i ditt arbete. 

 

Utbildningens innehåll  

Hydraulsystem

Få grundläggande kunskap om hydraulsystems uppbyggnad och komponenter. 

Risker och tillbud

Bli medveten om risker vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas. 

Hydraulscheman och felsökning

Träna på att läsa hydraulscheman för att kunna utföra enklare felsökning. 

Driftsbetingelser

Få förståelse för vilka driftsbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet. 

Hydraulvätskor

Lär dig om olika typer av hydraulvätskor samt deras för- och nackdelar. 

Praktisk övning

Genomför praktiska övningar med olika typer av uppkopplingar och mätningar. 

 

Lär dig grunderna inom hydraulik 

Under utbildningen lyfter vi bl.a. olika riskfaktorer, olika typer av systemuppbyggnad, hydraulikkomponenter, schemaläsning, symboler, kopplingar, hydraulvätskor och enklare felsökning som du behöver ha kännedom om för att kunna utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. Hela tiden varvas faktakunskap med praktiska exempel och övningar – allt för att du ska få en så tydlig bild som möjligt och ha goda förutsättningar att jobba effektivt och säkert med hydraulik. 

 

Målgrupp 

Den här utbildningen riktar sig till dig som inte har tidigare utbildning inom hydraulik och vill få både teoretisk kunskap och praktisk övning i att hantera hydraulik.  

 

Datum
23 sep - 26 sep
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 4 dagar
Pris 21 500 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:00-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
23 sep - 26 sep

El för mekaniker

Snabbspår till säkert elarbete för yrkesverksamma inom industrin

Längd: 5 dagar

Ort: Örebro

Pris: 21 500 kr.

Kursdatum: 23 - 27 sep

Läs mer och boka >

Hydraulik Grund

Lär dig grunderna för att jobba effektivt och säkert med hydraulik

Längd: 4 dagar

Ort: Örebro

Pris: 21 500 kr.

Kursdatum: 23 - 26 sep

Läs mer och boka >

El för mekaniker – påbyggnadsutbildning: Elscheman och felsökning

Lär dig använda elritningar och elscheman för att felsöka

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 11 500 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >