stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 367404
  [CourseName] => Elsäkerhet
  [InternalCourseName] => Öppen - Elsäkerhet
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Teknik
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 5200
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2062930
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 4
          [MaxParticipantNumber] => 4
          [StartDate] => 2024-05-20T08:30:00+02:00
          [EndDate] => 2024-05-20T16:00:00+02:00
          [AddressName] => Consensus 
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2062930
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-05-20T08:30:00+02:00
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 5200
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-05-20T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-05-20T16:00:00+02:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(367404)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-04-22T13%3A28%3A34%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-06-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-04-22T13%3A28%3A36%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 299
      [request_size] => 2315
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.05985
      [namelookup_time] => 0.011266
      [connect_time] => 0.014262
      [pretransfer_time] => 0.02671
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1516
      [speed_download] => 25329
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1516
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.059728
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.40
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 22850
      [http_version] => 2
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 26599
      [connect_time_us] => 14262
      [namelookup_time_us] => 11266
      [pretransfer_time_us] => 26710
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 59728
      [total_time_us] => 59850
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1516
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Mon, 22 Apr 2024 11:28:34 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-02
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Elsäkerhet

Elsäkerhetsutbildningen ger dig som är arbetar med el eller vistas i elektriska anläggningar kunskap om elsäkerhetsanvisningarna.

Oavsett inom vilken bransch du verkar behöver du ha kunskap om rådande regler och föreskrifter och det är just vad du får i den här utbildningen. Konsekvenserna om något går fel kan bli katastrofala och som el-fackkunnig är det av största vikt att du har rätt kunskaper för att kunna agera säkert i ditt arbete.

Längd 1 dag
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 4 900 kr. *
Datum
20 maj
* Pris anges exkl. moms

,,

Betyg: 4,9 av 5
"Bra utbildning som gav relevant information för att kunna jobba rätt med el med olika metoder."

För att kunna jobba säkert behöver du vara medveten om elektrisk fara, risker och hur arbetet ska planeras och organiseras. I den här utbildningen tar vi upp hur du planerar ditt arbete rätt utifrån olika arbetsmetoder och vilka säkerhetsåtgärder som motiveras av arbetsuppgiften. Riskmedvetenhet och riskbedömning är viktiga delar för att förebygga olycksfall och driftstörningar. I utbildningen tar vi också upp arbetsmetoder vid arbete med, utan och nära spänning.

Som fackman är det viktigt att hålla sig uppdaterad, och du som har grundläggande kompetens på området får här en snabb genomgång av föreskrifter och förhållningssätt som ger dig möjlighet att arbeta säkert och organiserat vid elarbeten.

Innehåll:

– Få kunskap om elfara och hur du agerar på ett säkert sätt kring el
– Kunskap om regler och föreskrifter som gäller för verksamhet där det finns elfara för människor
– Lär känna olika arbetsmetoder, deras villkor och hur du planerar ditt arbete utifrån dessa
– Få kunskap om riskhantering i planering och utförande

Utbildningen är till för dig som:

– Har relevant grundutbildning och kunskap i ellära
– I ditt jobb vistas i eller vid elektriska anläggningar
– Hanterar el eller vistas nära elektrisk fara, t. ex. elektriker, linjearbetare, arbetsledare eller beredare

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.