stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 335430
  [CourseName] => Arbetsmiljö - Påbyggnad
  [InternalCourseName] => Arbetsmiljö - Påbyggnad
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 3
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 12:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Arbetsmiljö och säkerhet
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(335430)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-05-22T13%3A43%3A33%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-07-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-05-22T13%3A43%3A35%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 298
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.304822
      [namelookup_time] => 0.001295
      [connect_time] => 0.004135
      [pretransfer_time] => 0.01808
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 652
      [speed_download] => 2138
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 652
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.304696
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.40
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 28376
      [http_version] => 2
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 17991
      [connect_time_us] => 4135
      [namelookup_time_us] => 1295
      [pretransfer_time_us] => 18080
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 304696
      [total_time_us] => 304822
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 652
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Wed, 22 May 2024 11:43:33 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-02
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Arbetsmiljö Påbyggnad

Arbetsmiljö Påbyggnad ger dig som har en viss erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, antingen som chef eller med annat ansvar, fördjupad kunskap inom området. Du har deltagit i grundläggande arbetsmiljöutbildning tidigare, t. ex. Consensus Arbetsmiljö Grund eller liknande.

Att etablera och skapa en upplevd positiv arbetsmiljö har en direkt effekt på de resultat man uppnår i ett företag eller organisation och bidrar till minskade ohälsotal och personalomsättning.

Consensus har fått godkänt som utbildningssamordnare av AFA. Detta innebär att ni har möjlighet att få ersättning från AFA efter genomförda utbildningar i grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö som utförs i samarbete med oss så länge stödet räcker mellan 2021-2023.

 

I dagsläget har vi inga datum planerade för den här utbildningen. Hör av dig till oss om du är intresserad av den!

Information om utbildningen
Längd 2 dagar
Pris 13 900 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Datum

Skyddsombud

Bli trygg och effektiv i din skyddsombudsroll

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 6 500 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

Arbetsmiljö Påbyggnad

Fördjupa dina kunskaper kring arbetsmiljöarbete

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 13 900 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

Längd: 45 minuter

Ort: Digitalt

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >