stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 335430
  [CourseName] => Arbetsmiljö - Påbyggnad
  [InternalCourseName] => Arbetsmiljö - Påbyggnad
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Arbetsmiljö och säkerhet
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(335430)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-12-08T20%3A34%3A16%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-02-08T23%3A59%3A59%2B01%3A00+and+EndDate+ge+2023-12-08T20%3A34%3A17%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 263
      [request_size] => 2313
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.243948
      [namelookup_time] => 0.000866
      [connect_time] => 0.004632
      [pretransfer_time] => 0.02037
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 652
      [speed_download] => 2672
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 652
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.243909
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.21
      [local_port] => 25636
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 20248
      [connect_time_us] => 4632
      [namelookup_time_us] => 866
      [pretransfer_time_us] => 20370
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 243909
      [total_time_us] => 243948
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 652
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Fri, 08 Dec 2023 19:34:16 GMT
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Arbetsmiljö Påbyggnad

Arbetsmiljö Påbyggnad ger dig som har en viss erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, antingen som chef eller med annat ansvar, fördjupad kunskap inom området. Du har deltagit i grundläggande arbetsmiljöutbildning tidigare, t. ex. Consensus Arbetsmiljö Grund eller liknande.

Att etablera och skapa en upplevd positiv arbetsmiljö har en direkt effekt på de resultat man uppnår i ett företag eller organisation och bidrar till minskade ohälsotal och personalomsättning.

Consensus har fått godkänt som utbildningssamordnare av AFA. Detta innebär att ni har möjlighet att få ersättning från AFA efter genomförda utbildningar i grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö som utförs i samarbete med oss så länge stödet räcker mellan 2021-2023.

 

I dagsläget har vi inga datum planerade för den här utbildningen. Hör av dig till oss om du är intresserad av den!

Längd 2 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 13 900 kr. *
Datum
* Pris anges exkl. moms

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom viktiga områden som du som chef eller skyddsombud har att hantera i din respektive roll, och redskap för att hantera olika situationer för att säkerställa en hälsosam och positiv arbetsmiljö. Under utbildningen varvas teoretiska genomgångar av olika ämnesområden med konkreta praktiska exempel och diskussioner. Vi arbetar mycket med case där deltagarna får situationer beskrivna för sig som vi diskuterar och hittar lösningar för. Utbildaren ger i detta både erfarenhets- och regelbaserad återkoppling.

Du får under utbildningen fördjupade kunskaper i områden som rehabilitering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, gruppdynamik och ledarskap ur ett arbetsmiljöperspektiv, effektiv kommunikation samt ett antal av de mer centrala AFS:arna.

Innehåll:

– Kort repetition om grunder i arbetsmiljöregler, Arbetsmiljölagen och Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Gruppdynamik och hur grupper utvecklas och vilka konsekvenser det får för medlemmarna i gruppen ur ett arbetsmiljöperspektiv, samt vad kan vi göra för att förebygga problem
– Få kunskap i vad ett konstruktivt och effektivt ledarskap betyder för arbetsmiljön
– Fördjupad kunskap inom områden såsom stress, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt rehabilitering
– Utökad förståelse för hur en AFS är uppbyggd och några av de mer centrala AFS:arnas innehåll, bakgrund och syfte

Utbildningen är till för dig som:

– Behöver bredda, bygga på och utveckla din kompetens inom arbetsmiljöområdet
– Idag är chef, skyddsombud, jobbar inom HR eller är arbetsmiljöansvarig
– Ser ett behov av att stärka kunskapen inom din organisation för att utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.
Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.