stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 323505
  [CourseName] => Arbetsmiljö Grund
  [InternalCourseName] => Öppen - Arbetsmiljö Grund
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

2 dagar

Kursens innehåll

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering. Gruppvisa diskussioner kommer att förekomma.

Målgrupp

VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Förkunskaper

Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs.

Ur programmet:

• Vad gör att vi mår bra på jobbet?

• Vilka varningssignaler om att allt inte står rätt till bör du uppmärksamma?

• Hur kan du agera för att förebygga och reparera brister i arbetsmiljön?

• Vem är ansvarig om det inträffar en olycka på arbetsplatsen?

Mål

Få kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga.

Få kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle.

Innehåll

Psykosocial arbetsmiljö

• Rehab

• Arbetsskador/Tillbud

• Risker

• Egenansvar

• Arbetsgivaransvar

• Skyddsombud

• Handlingsplan

• Egen reflektion

• Delegering

• SAM 2001:1

• AFS 2015:4

 

 

 

 

[CourseDescriptionShort] =>

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.

Gruppdiskussioner kommer att förekomma.

[CourseGoal] =>
 
[TargetGroup] =>

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.

Grupp diskussioner kommer att förekomma.

Målgrupp:

VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

 

 

VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

 

 

 

 

[Prerequisites] => Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs. [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 3 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 12:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Arbetsmiljö ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 14500 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 2034816 [City] => Digital [ParticipantNumberLeft] => 4 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-06-04T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-13T12:00:00+02:00 [AddressName] => Teams [LocationId] => 26141 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2034816 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-06-04T08:30:00+02:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 14300 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 8 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-06-04T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-04T12:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-06-10T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-10T12:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-06-13T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-13T12:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [EventId] => 2087162 [City] => Digital [ParticipantNumberLeft] => 9 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-09-02T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-10T12:00:00+02:00 [AddressName] => Digital utbildning [LocationId] => 26141 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2087162 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-09-02T08:30:00+02:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 14500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => 3 [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-02T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-02T12:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-05T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-05T12:00:00+02:00 ) [2] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-09-10T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-09-10T12:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(323505)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-05-22T12%3A38%3A16%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-07-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-05-22T12%3A38%3A18%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 299 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.342085 [namelookup_time] => 0.013841 [connect_time] => 0.016452 [pretransfer_time] => 0.029558 [size_upload] => 0 [size_download] => 8719 [speed_download] => 25487 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 8719 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.341979 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.40 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.155 [local_port] => 57084 [http_version] => 2 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 29464 [connect_time_us] => 16452 [namelookup_time_us] => 13841 [pretransfer_time_us] => 29558 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 341979 [total_time_us] => 342085 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 8719 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Wed, 22 May 2024 10:38:15 GMT ) [x-responding-apiserver] => Array ( [0] => ws-02 ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Utbildningar för dig

Arbetsmiljö Grund

Arbetsmiljö Grund ger dig som är ny inom arbetsmiljöområdet en bred introduktion till fältet. Vad innebär det att arbeta med arbetsmiljöfrågor? Vilka lagar och förordningar behöver man känna till? Hur mår vi egentligen på jobbet, och vilka insatser kan vi göra när något går fel?

Med stor rörlighet på arbetsmarknaden, krav på kortare leveranstider och ökade stressnivåer hos både individer och organisationer är arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin.

Consensus har fått godkänt som utbildningssamordnare av AFA. Detta innebär att ni har möjlighet att få ersättning från AFA efter genomförda utbildningar i grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö som utförs i samarbete med oss så länge stödet räcker mellan 2021-2023.

Mer om utbildningen:

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor behöver du ha kunskap om vad området innefattar, vilka regler och förordningar som gäller och förståelse för hur olika delar hänger ihop. För att få perspektiv och verklig förståelse för den teoretiska kunskapen ingår flera casebaserade övningar i utbildningen, där du tillsammans med de andra deltagarna och utbildaren diskuterar olika aspekter av och lösningar på problemsituationer.

Du får under utbildningen kunskap om hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika roller, och vilka åtgärder som kan eller måste göras förebyggande liksom i händelse av en uppkommen situation. Allt för att du efter utbildningen på ett bra sätt ska kunna bidra till ett aktivt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Innehåll:

– Få kunskap om vad som gäller kring utformning och ansvar för fysisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4)
– Hur kan du agera för att förebygga och reparera brister i arbetsmiljön?
– Få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan fungera i praktiken (AFS 2001:1)
– Lär känna regler och lagstiftning som styr arbetsmiljöarbetet
– Få kännedom om hur du kan arbeta praktiskt med riskanalyser, skyddsronder och handlingsplaner
– Få kunskap om hur man förebygger sjukskrivning och hanterar rehabilitering i verksamheten (AFS 1994:1)

Utbildningen är till för dig som:

– Behöver få grundläggande kunskap om vad arbetsmiljöarbete innebär
– Jobbar som chef, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig eller inom HR
– Vill få verktyg för att bidra till en trygg, säker och välmående arbetsplats

Datum
04 - 13 jun
02 - 10 sep
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 3 halvdagar
Pris 14 500 kr. *
Plats Digitalt
Tid 8:30-12:00
* Pris anges exkl. moms
Datum
04 - 13 jun
02 - 10 sep
,,
Betyg: 4,9 av 5
”Jag fick bra kunskap om vilka regler och lagar som gäller och vad som kan göras om något händer. Bra upplägg med givande övningar som varvades med mycket intressant fakta.”

Längd: 45 minuter

Ort: Digitalt

Läs mer och boka >

Produktionstekniker

Få verktyg för att effektivisera produktionsflödet

Längd: 13 dagar

Ort: Örebro

Pris: 44 900 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.

Upptäck vilka möjligheter som finns >