Vi vill hjälpa er få en bättre arbetsmiljö

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Att etablera och skapa en upplevd positiv arbetsmiljö  har en direkt effekt på de resultat man uppnår i ett företag eller organisation och bidrar till minskade ohälsotal och personalomsättning.

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs kunskap inom vilka regler och förordningar som gäller och förståelse för hur olika delar hänger ihop.

Consensus har fått godkänt som utbildningssamordnare av AFA. Detta innebär att ni har möjlighet att få ersättning från AFA efter genomförda utbildningar i grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö som utförs i samarbete med oss så länge stödet räcker mellan 2021-2023.

Consensus har lång erfarenhet av att utbilda inom arbetsmiljö och erbjuder utbildning på olika nivåer för chefer och skyddsombud:

Öppna utbildningar:

Vi utbildar dessutom bland annat i dessa områden:

 • Grundläggande skyddsombudsutbildning
 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • SAM påbyggnadsutbildning
 • Hälsofrämjande ledarskap (stress)
 • OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)
 • Riskanalys
 • Rehabilitering
 • Kränkande särbehandling
 • Missbrukshantering
 • Förebygga och arbeta med rehabilitering av utmattningssyndrom
 • Hot och Våld

Vill du veta mer om ovanstående utbildningar, hör av dig till Daniela på tel: 076-540 06 61 alt daniela.klingberg@consensus.nu

Hittar du ingen arbetsmiljöutbildning som passar just dig eller din organisation har vi lång erfarenhet av att skräddarsy lösningar som passar just er genom en skräddarsydd utbildning.

Vi har med framgång genomfört onlineutbildningar i arbetsmiljö under 2020 med goda resultat. Vill ni genomföra arbetsmiljöutbildningar vill vi hjälpa er att göra det tryggt!

Läs mer om stödet här, har du frågor så tveka inte på att höra av dig dig till Consensus Academy!