stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 464714
  [CourseName] => Öppen - Produktionstekniker
  [InternalCourseName] => Öppen - Produktionstekniker
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 13
  [StartTime] => 
  [EndTime] => 
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Teknik
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 45500
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(464714)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-04-22T16%3A58%3A58%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-06-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-04-22T16%3A59%3A00%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 298
      [request_size] => 2315
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.260854
      [namelookup_time] => 0.00162
      [connect_time] => 0.005636
      [pretransfer_time] => 0.01927
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 825
      [speed_download] => 3162
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 825
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.26074
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.40
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 26683
      [http_version] => 2
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 19165
      [connect_time_us] => 5636
      [namelookup_time_us] => 1620
      [pretransfer_time_us] => 19270
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 260740
      [total_time_us] => 260854
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 825
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Mon, 22 Apr 2024 14:58:58 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-01
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Produktionstekniker

Time-to-Market och Time-to-Consumer är två begrepp som är fundamentala i dagens industriella processer. Att effektivisera verksamheten är fundamentalt för att bibehålla och stärka konkurrenskraften, och för det behövs både helhetssyn och processfokus. Verkligheten förändras ständigt och i en ökande takt, något som ställer krav på kontinuerlig utveckling i alla led, från råmaterial till färdig produkt.

Effektivare resursutnyttjande, flödesoptimering och kortare ledtider är en förutsättning för konkurrenskraftig produktion. Produktionsteknik är en samordnande faktor inom industriell verksamhet i förvandling. I förändringsprocessen behövs kunskaper om metoder och möjligheter att påverka, förståelse för orsakssammanhang och förmåga att arbeta med ”rätt” problem, och i den här utbildningen får deltagarna en tydlig helhetsbild av hur ett produktionsflöde kan effektiviseras.

Längd 13 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 44 900 kr. *
Datum
* Pris anges exkl. moms

I utbildningen varvas teoripass med gruppövningar där deltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom de olika temaområdena. Utbildarna är specialister inom sina områden och ger deltagarna både faktakunskaper och verklighetsbaserade exempel och case att arbeta med.

Innehåll

Kommunikation, Ledarskap och Projekt, 4 dagar 

I det första utbildningsblocket ligger fokus på hur du som produktionstekniker kan bli tydlig i din kommunikation, ta ledarskap och arbeta effektivt i projektform. Den tekniska kunskapen är viktig för att kunna bidra till företagets produktionsutveckling och driva förbättringar, men för att lyckas hela vägen är det också av största vikt att ha kunskap inom de här områdena.

– Kommunikation

Grundläggande kommunikation
Att kunna informera
Ge och ta feedback
Lyssna aktivt
Presentationsteknik
Tydlighet
Kroppsspråk
Konflikthantering och svåra samtal

– Ledarskap

Ledarrollen
Gruppens målbild och motivation
Effektivitet och trivsel
Förebygga konflikter
Människors olikheter
Motivationsfaktorer

– Projekt

Vad är ett projekt?
Projektets uppgift
Projektets struktur
Projektets organisation
Projektmodell
Dokumentation i projekt
Projektets faser:
Initiering
Planering
Genomförande
Avslut/effekt

 

Grundläggande produktionsekonomi, 2 dagar 

Med kunskap inom produktionsekonomi kan du på ett bättre sätt göra välmotiverade avvägningar och lägga underbyggda förslag. Här får du kunskaper om hur du som produktionstekniker kan förstå och använda ekonomiska aspekter för att effektivisera produktionen.

– Vad är produktionsekonomi?
– Grundläggande ekonomiska termer
– Produktionsteknikerns påverkan på avkastning, lönsamhet och vinst
– Kapitalbindning
– Kalkyler
– Efterkalkyl som en förkalkyl
– Budget

 

 Logistik, 1 dag  

För att uppnå högsta möjliga effektivitet och korta ledtiderna i produktionen utan att öka kostnaderna behövs förståelse för olika flöden. Under den här dagen får du kunskap om hur de olika delarna inom logistiken hänger samman och påverkar varandra, vilket gör att du kan identifiera problemområden, hitta lösningar och jobba med ökad kontroll.

– Grundläggande logistik
– Prognossättning
– Kapitalbindning
– Logistik och lönsamhet

  

LEAN-spel, 1 dag    

Lär känna LEAN – vad det är och vilken nyttan med det är – med hjälp av LEAN produktionsspelet. Under ledning av utbildaren får gruppen tillsammans lösa en uppgift utifrån givna förutsättningar, analysera resultatet och inför nästa spelomgång föreslå förbättringar. Genom att testa, diskutera och ompröva får du förståelse för olika förbättringars påverkan på produktionen.

Under övningen arbetar vi med begrepp som: ständiga förbättringar, slöserier, flödestänk, 5S, batcher, värdeskapande aktiviteter och visualisering.

 

LEAN, 4 dagar                    

Att arbeta efter LEAN ger ett strukturerat sätt att maximera effekt och nytta och minimera slöserier genom olika effektiviseringar. Det görs genom att bl. a. ta bort flaskhalsar och avbrott, förenkla flöden, ha god kontroll på material- och lagerstatus samt jobba med en väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen. I en hårdnande global konkurrens inom industribranschen är alla effektiviseringar nödvändiga för att bibehålla eller stärka sin marknadsposition, vilket gör att många företag arbeta med LEAN eller inspireras av det i sin produktion.

– Introduktion till LEAN
– Hållbar utveckling
– Utjämning och Jidoka
– Standardisering
– JIT (Just-in-Time)
– Takt
– Förbättringsarbete
– SMED (Single Minute Exchange of Dies – En-minuts byte av verktyg)
– PDCA (Plan, Do, Check, Act)
– Arbetsmätning

 

Sammanfattning och redovisning, 1 dag  

Den avslutande dagen sammanfattas och diskuteras utbildningens innehåll under ledning av utbildaren. Deltagarna gör innan tillfället en uppgift som de redovisar och får tillfälle att diskutera.

 

Utbildningen är till för dig som:

Utbildningen vänder sig till produktionstekniker, produktionsledare och produktionsansvariga.

 

Deltagarantalet är begränsat till max 12 personer.

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.