stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 459424
  [CourseName] => Ledarskapsprogram - Ny som chef
  [InternalCourseName] => Öppen - Ledarskapsprogram - Ny som chef
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

– Ledarskapet (2 dagar, internat)
Hitta trygghet i ditt ledarskap och lär känna olika ledarskapsteorier- och stilar
Så ger du givande återkoppling till enskilda medarbetare och grupper
Förstå hur grupper och grupputveckling fungerar
Förstå och dra nytta av olika personligheter
Gå från mål till strategi till personligt åtagande

– Kommunikation (1 dag)
Förstå hur olika personligheter påverkar kommunikationen
Presentera med säkerhet och engagemang – öva och få feedback
Användbara kommunikations- och presentationstips

– Stresshantering (1 dag)
Vad är stress och hur påverkar den oss som individer och organisation?
Så kan du som ledare hantera stress hos dig själv och andra
Perspektiv på den ökande arbetsrelaterade stressen – och vad den beror på

– Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt (2 dagar)
Lär känna arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
Så jobbar du aktivt för en välfungerande arbetsmiljö
Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantera krav och se möjligheter för en chef ur ett arbetsmiljöperspektiv

– Grundläggande företagsekonomi (2 dagar)
Så hänger ekonomi och affärsbeslut ihop
Lär dig innebörden av olika ekonomiska begrepp
Tyd och förstå resultat- och balansräkning
Att jobba med budget och prognos
Hur kan du påverka lönsamheten?

– Uppföljningsdag (1 dag)
Sammanfattning av utbildningens delar
Erfarenhetsutbyte och diskussioner
Individuell coaching av erfaren ledarcoach

[CourseDescriptionShort] =>

Ledarskapsprogrammet är vår utbildning för nya chefer. 

Här får du stärka dig i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Dagens ledare behöver förhålla sig till en snabb samhällsutveckling och ökade krav. I den här utbildningen får du kunskap och verktyg för att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet baserat på väl beprövade teorier och metoder som ger dig möjlighet att följa din egen ledarskapsutveckling under utbildningens gång.

[CourseGoal] => [TargetGroup] => Utbildningen är till för dig som:
– Är ny som chef
– Har en roll som innefattar personalansvar
– Vill få verktyg för att hantera olika ledarskapssituationer
– Vill utveckla en hållbar och trygg ledarstil
[Prerequisites] => [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 9 [StartTime] => [EndTime] => [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Ledarskap ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 44000 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(459424)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-04-22T13%3A36%3A01%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-06-22T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-04-22T13%3A36%3A03%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 299 [request_size] => 2315 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.367916 [namelookup_time] => 0.000642 [connect_time] => 0.003984 [pretransfer_time] => 0.013906 [size_upload] => 0 [size_download] => 6215 [speed_download] => 16892 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 6215 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.367732 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.40 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.155 [local_port] => 33409 [http_version] => 2 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 13802 [connect_time_us] => 3984 [namelookup_time_us] => 642 [pretransfer_time_us] => 13906 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 367732 [total_time_us] => 367916 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 6215 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Mon, 22 Apr 2024 11:36:01 GMT ) [x-responding-apiserver] => Array ( [0] => ws-02 ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Consensus Academy

Ledarskapsprogram – Ny som chef

Ledarskapsprogrammet är vår utbildning för nya chefer. Här får du stärka dig i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Dagens ledare behöver förhålla sig till en snabb samhällsutveckling och ökade krav. I den här utbildningen får du kunskap och verktyg för att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet baserat på väl beprövade teorier och metoder som ger dig möjlighet att följa din egen ledarskapsutveckling under utbildningens gång.

Längd 9 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 43 000 kr. *
Datum
* Pris anges exkl. moms

,,

Betyg: 4,7 av 5
"Jag fick många ögonöppnare och har bättre koll på alla områden vi gick igenom. Utbildarna var mycket duktiga i sina ämnen och hade stor pedagogisk förmåga. Men kanske bäst av allt var diskussionerna och erfarenhetsutbytet i gruppen!"

För en ny chef är det mycket att förstå och sätta sig in i. Vår ledarskapsutbildning för nya chefer ger dig kunskap inom flera viktiga och relevanta områden som du behöver ha kännedom om. Du får redskap för att hitta och förstå din egen (och andras) ledarstil, och kunskap om hur du jobbar för en trygg och välmående arbetsplats. Men också förståelse för ekonomiska aspekter av att vara ledare samt ansvar och regler kring arbetsmiljöarbete.

Vårt mål är att du ska känna dig stärkt på många plan efter utbildningen och att du ska ha en stabil grund att stå på för att kunna – och våga – fatta och stå för beslut, leda din verksamhet och tryggt kunna hantera olika utmaningar och situationer.

Nyhet! Från och med 2023 har vi uppdaterat innehållet i Ny som chef: företagsekonomin har minskat till en dag och en dag om att leda i förändring och utveckling har tillkommit.

Innehåll:

– Ledarskapet (2 dagar, internat)
Hitta trygghet i ditt ledarskap och lär känna olika ledarskapsteorier- och stilar
Så ger du givande återkoppling till enskilda medarbetare och grupper
Förstå hur grupper och grupputveckling fungerar
Förstå och dra nytta av olika personligheter
Gå från mål till strategi till personligt åtagande

– Kommunikation (1 dag)
Förstå hur olika personligheter påverkar kommunikationen
Presentera med säkerhet och engagemang – öva och få feedback
Användbara kommunikations- och presentationstips

– Stresshantering (1 dag)
Vad är stress och hur påverkar den oss som individer och organisation?
Så kan du som ledare hantera stress hos dig själv och andra
Perspektiv på den ökande arbetsrelaterade stressen – och vad den beror på

– Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt (2 dagar)
Lär känna arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
Så jobbar du aktivt för en välfungerande arbetsmiljö
Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantera krav och se möjligheter för en chef ur ett arbetsmiljöperspektiv

– Grundläggande företagsekonomi (1 dag)
Så hänger ekonomi och affärsbeslut ihop
Lär dig innebörden av olika ekonomiska begrepp
Tyd och förstå resultat- och balansräkning
Att jobba med budget och prognos
Hur kan du påverka lönsamheten?

– Leda i förändring och utveckling (1 dag)
Hur skapar vi en förändringsbenägen organisation?
Förändringledning då och nu
Att driva organisationsförändringar
Hur reagerar människor på förändring?
Så hanterar du motstånd i förändringsarbete

– Uppföljningsdag (1 dag)
Sammanfattning av utbildningens delar
Erfarenhetsutbyte och diskussioner
Individuell coaching av erfaren ledarcoach

 

Utbildningen är till för dig som:

– Är ny som chef
– Har en roll som innefattar personalansvar
– Vill få verktyg för att hantera olika ledarskapssituationer
– Vill utveckla en hållbar och trygg ledarstil

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.

!

Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.