stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 523241
  [CourseName] => Motivation och engagemang
  [InternalCourseName] => Motivation och engagemang
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 
  [StartTime] => 12:15
  [EndTime] => 13:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(523241)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-12-08T20%3A00%3A15%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-02-08T23%3A59%3A59%2B01%3A00+and+EndDate+ge+2023-12-08T20%3A00%3A16%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 263
      [request_size] => 2313
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.351653
      [namelookup_time] => 0.000349
      [connect_time] => 0.004127
      [pretransfer_time] => 0.020117
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 623
      [speed_download] => 1771
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 623
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.35162
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.21
      [local_port] => 31853
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 20030
      [connect_time_us] => 4127
      [namelookup_time_us] => 349
      [pretransfer_time_us] => 20117
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 351620
      [total_time_us] => 351653
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 623
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Fri, 08 Dec 2023 19:00:14 GMT
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Efter ett år av ”håll i och håll ut”
– Håll ihop och bygg framåt

Stärkande input för dig som är chef och ledare

 

Pandemiåret har varit tufft och utmanande för de flesta chefer och ledare.
Nu är det dags att du investerar i dig själv!

 

Motivation och engagemang

Digital föreläsning för dig som är chef och ledare

Så håller du motivationen uppe även när utmaningarna känns oöverstigliga.
Om att orka med, förstå sina reaktioner och hitta sätt att bibehålla sitt engagemang.

Torsdag 30 september kl. 12:15 – 13:00

 

Johanna Kagerup är föreläsare, utbildare och coach inom stresshantering,
arbetsmiljö och det personliga ledarskapet

 

 

Föreläsningen är kostnadsfri – men vi ber dig som kan att skänka 100 kr. till BRIS som gör ett fantastiskt jobb med att stötta barn och ungdomar. Läs här hur pandemin påverkat de unga.

Längd 45 minuter
Tid 12:15 - 13:00
Ort Digitalt
Datum

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.