stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 523243
  [CourseName] => Kommunicera med fokus
  [InternalCourseName] => Kommunicera med fokus
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 
  [StartTime] => 12:15
  [EndTime] => 13:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(523243)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-12-08T20%3A06%3A29%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-02-08T23%3A59%3A59%2B01%3A00+and+EndDate+ge+2023-12-08T20%3A06%3A30%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 263
      [request_size] => 2313
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.273214
      [namelookup_time] => 0.000364
      [connect_time] => 0.004047
      [pretransfer_time] => 0.023001
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 615
      [speed_download] => 2250
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 615
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.273186
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.21
      [local_port] => 46305
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 22886
      [connect_time_us] => 4047
      [namelookup_time_us] => 364
      [pretransfer_time_us] => 23001
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 273186
      [total_time_us] => 273214
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 615
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Fri, 08 Dec 2023 19:06:28 GMT
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Efter ett år av ”håll i och håll ut”
– Håll ihop och bygg framåt

Stärkande input för dig som är chef och ledare

 

Pandemiåret har varit tufft och utmanande för de flesta chefer och ledare.
Nu är det dags att du investerar i dig själv!

 

 

Kommunicera med fokus

Digital föreläsning för dig som är chef och ledare

Så blir du tydlig och konkret – och minskar missförstånd, frustration och irritation. Om att lyckas nå fram, etablera förtroende och bli den kommunikativa ledare du vill vara.

Onsdag 24 november kl. 12:15 – 13:00

 

Anna Källman är utbildare och föreläsare inom ledarskap, teamutveckling, kommunikation och kommunikativa team

 

Föreläsningen är kostnadsfri – men vi ber dig som kan att skänka 100 kr. till BRIS som gör ett fantastiskt jobb med att stötta barn och ungdomar. Läs här hur pandemin påverkat de unga.

Längd 45 minuter
Tid 12:15 - 13:00
Ort Digitalt
Datum

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.