Ledarskap

Att vara ledare kräver mod och inre trygghet. Vi ger dig verktygen du behöver.

Utgångspunkten i vårt kunskapserbjudande är att ge dig förutsättningar att bli en bättre ledare eller skapa en gedigen grund att stå på för den som precis skall påbörja en framgångsrik chefskarriär. Vi erbjuder både öppna utbildningar och unikt anpassade för dig och ditt företag.

Vi gillar olika
På Consensus arbetar vi med utveckling av ledarskap på flera olika nivåer, från team och mellanchefer till ledningsgrupper och VD. Som chef måste du vara specialist på att leda, men för att kunna leda andra måste du först ha förmågan och kunskapen att leda dig själv. Våra utbildningar utvecklar din förmåga att tolka och granska ditt eget beteende samtidigt som du stärks för att utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder både öppna och specialanpassade utbildningar inom området ledarskap. Varje år genomför vi företagsanpassade utbildningar för ledningsgrupper, erfarna ledare, nya ledare, gruppchefer, samordnare och team. Vi erbjuder dessutom utbildning inom coachning, individuell coachning för chefer, stressmanagement och Lean.

Utbildning för utbildare och svåra samtal
Varje år genomför vi också anpassade utbildningar för internutbildare, instruktörer, utbildning för utbildare, utbildning i medarbetarsamtal, svåra samtal och kommunikation.