Projekt

Mer framgång med väl genomförda projekt

Hur ett projekt genomförs kan vara skillnaden mellan framgång och undergång. Det är projekten som leder till nya eller förändrade produkter, tjänster, processer och organisationer. Framgångsrika projekt ökar försäljning, förbättrar kundrelationer, sänker kostnader eller förbättrar arbetsmiljön.

Hos oss får du arbeta med ”verkliga” projekt under utbildningen. Med verkliga avses ett fiktivt projekt som följs hela vägen från förstudie och genomförande till uppföljning och utvärdering. Vi erbjuder dig en gedigen plattform att ta avstamp ifrån — eller, om du vill, möjligheten att ”gå hela vägen” och bli certifierad enligt PMP®.

Vi gör dig PMP-certifierad
Världens mest etablerade projektledningscertifiering är den internationellt erkända Project Management Professional. Vi ger dig möjlighet att i slutänden bli certifierad av Project Management Institute. Genom att genomföra vår preparerande projektutbildning ökar dina förutsättningar att uppfylla kraven för PMP-examen.

Certifiering för projektledare
Det ställs allt större krav på professionella projektledare. Precis som läkare, advokater och revisorer har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella behövs motsvarande även för projektledare. Sedan drygt tjugo år tillbaka har de ledande projektledarorganisationerna och företagen i Sverige accepterat Project Management Institutes (PMI) projektledarcertifiering. PMI är världens största yrkesförening för projektledare och det finns idag över 350 000 personer md någon av PMI’s certifieringar.

Vi på Consensus är Registred Education Partner för PMI vilket bland annat innebär att vår utbildning ”Praktisk projektledning” är granskad och godkänd av PMI. Deltagare som genomfört utbildningen hos oss får därför tillgodoräkna sig 28 PDU. I vår utbildning följer vi ett fiktivt projekt från förstudie, genomförande, uppföljning och avslut.

Vi genomför varje år öppna och anpassade utbildningar för styrgrupper, sponsorer, projektledare och projektmedlemmar. Vi har också hjälpt ett flertal företag att ta fram egna projektmodeller och stöd vi val av projektmodell. De flesta av våra utbildare inom projektledning är idag PMP-certifierade och de varvar dessutom sin utbildarroll med praktiskt arbete som projektledare.

”Hur ett projekt genomförs kan vara skillnaden mellan framgång och undergång.”