Consensus utbildningar

Utbildningar för säker projektledning

Få arbetssätt är så starka som ett välfungerande projekt. För att lyckas krävs kunskap om projekt som arbetsform, projektledarrollen och hur struktur och kommunikation ska fungera. I våra utbildningar får du de kunskaper som behövs för att komma igång och genomföra lyckade projekt.

Vill du veta mer?

Maja von Stedingk Wigren
070-287 46 46
maja.von.stedingk.wigren@consensus.nu

Aktuella utbildningar

Praktisk projektledning

Få verktygen för att leda projekt från idé till leverans

Längd: 2+2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 25 000 kr.

Kursdatum: 06 - 14 nov

Läs mer och boka >