Nätverk och inspiration

Consensus unga ingenjörer

Här finns utbildningar och aktiviteter för dig som är ny i din ingenjörs- och konsultroll. Nätverka, umgås, få inspiration och idéer som tar dig framåt både i vardagen och i karriären!

 

Att vara konsult på Consensus
,,

Utbildningar

,,

Föreläsningar & studiebesök

,,

Nätverksträffar

Öka gemenskapen och minska konsultensamheten

Du som är ingenjör och är ute på ett av dina första konsultuppdrag ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas. Det är lätt att känna sig lite ensam som konsult - och för att öka känslan av sammanhang och sammanhållning erbjuder vi dig att ingå i vårt nätverk. Här ses vi under lättsamma former i nätverksträffar, får ny kunskap genom utbildningar och boostas med inspiration genom föreläsningar och studiebesök. Alla röster räknas - var med och påverka vad du vill få ut av nätverket!