stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 356756
  [CourseName] => Teamledare
  [InternalCourseName] => Öppen - Teamledare
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 

Målgrupp

Samordnare, gruppledare, förstemän

Syfte

Att underlätta samarbetet mellan människorna i laget för att lösa de gemensamma uppgifterna. Ge deltagarna idéer och metoder för att planera sitt dagliga arbete. Att få förståelse för hur möten genomförs för att ge resultat.

Mål

Att göra samordnarens/ledarens roll tydligare. Att deltagarna får ökad kunskap och förståelse för vad effektivt samarbete innebär med ökat ansvar och positiv kommunikation.

Att få förståelse för människors olikheter. Få ökad kunskap för vad ledarskap och gruppsamverkan innebär. Få förståelse för hur gruppen och ledarskapet fungerar praktiskt under press.

Genomförande

Lärarledd utbildning. Teori och faktaavsnitt varvas med gruppdiskussioner och praktiska övningar

Deltagare

Antalet platser är begränsat till 12 personer.


Innehåll

Dag 1

Samordnarrollen

Gruppen

Människan

Dag 2

Kommunikation

Personlig planering

 

Så här säger våra deltagare:

Om Göran Svensson

Om nyttan med kursen


[CourseDescriptionShort] => Att samordna på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska samordna allt och alla måste förstå hur en grupp fungerar och se sin egen roll som ledare och samordnare. [CourseGoal] => [TargetGroup] => Att samordna på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska samordna allt och alla måste förstå hur en grupp fungerar och se sin egen roll som ledare och samordnare. [Prerequisites] => [CourseAfter] => [Quote] => [Days] => 2 [StartTime] => 08:30 [EndTime] => 16:00 [RequireCivicRegistrationNumber] => [ParticipantVat] => 25 [OnDemand] => [OnDemandAccessDays] => [Subjects] => Array ( ) [Categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [CategoryName] => Ledarskap ) [1] => stdClass Object ( [CategoryName] => Utbildningar ) [2] => stdClass Object ( [CategoryName] => Öppna utbildningar ) ) [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [PublicPriceName] => 1 [GroupPrice] => [Price] => 14500 [PriceNameCode] => [PriceNameVat] => 25 ) ) [Events] => Array ( [0] => stdClass Object ( [EventId] => 2034797 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 12 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-03-18T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-03-19T16:00:00+01:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2034797 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-03-18T08:30:00+01:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 14500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-03-18T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-03-18T16:00:00+01:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-03-19T08:30:00+01:00 [EndDate] => 2024-03-19T16:00:00+01:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [EventId] => 2034799 [City] => Örebro [ParticipantNumberLeft] => 12 [MaxParticipantNumber] => 12 [StartDate] => 2024-06-13T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-14T16:00:00+02:00 [AddressName] => Consensus [LocationId] => 3337 [ParticipantVat] => 25 [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2034799 [OnDemand] => [OnDemandPublished] => [OnDemandAccessDays] => [ApplicationOpenDate] => [LastApplicationDate] => 2024-06-13T08:30:00+02:00 [PriceNames] => Array ( [0] => stdClass Object ( [PriceNameId] => 2872 [PriceNameDescription] => Deltagaravgift [Price] => 14500 [MaxParticipantNumber] => [NumberOfParticipants] => [DiscountPercent] => 0 ) ) [EventDates] => Array ( [0] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-06-13T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-13T16:00:00+02:00 ) [1] => stdClass Object ( [StartDate] => 2024-06-14T08:30:00+02:00 [EndDate] => 2024-06-14T16:00:00+02:00 ) ) [Sessions] => Array ( ) [PaymentMethods] => Array ( ) ) ) [CustomFields] => Array ( ) [@curl] => stdClass Object ( [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(356756)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2023-12-08T20%3A31%3A26%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-02-08T23%3A59%3A59%2B01%3A00+and+EndDate+ge+2023-12-08T20%3A31%3A27%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false [content_type] => application/json; charset=utf-8 [http_code] => 200 [header_size] => 265 [request_size] => 2313 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.2464 [namelookup_time] => 0.00038 [connect_time] => 0.003691 [pretransfer_time] => 0.020252 [size_upload] => 0 [size_download] => 11791 [speed_download] => 47853 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 11791 [upload_content_length] => 0 [starttransfer_time] => 0.246253 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 83.140.23.47 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 443 [local_ip] => 172.22.223.21 [local_port] => 62761 [http_version] => 3 [protocol] => 2 [ssl_verifyresult] => 0 [scheme] => HTTPS [appconnect_time_us] => 20154 [connect_time_us] => 3691 [namelookup_time_us] => 380 [pretransfer_time_us] => 20252 [redirect_time_us] => 0 [starttransfer_time_us] => 246253 [total_time_us] => 246400 ) [@headers] => stdClass Object ( [content-length] => Array ( [0] => 11791 ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [date] => Array ( [0] => Fri, 08 Dec 2023 19:31:26 GMT ) [strict-transport-security] => Array ( [0] => max-age=16000000; ) [referrer-policy] => Array ( [0] => strict-origin-when-cross-origin ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 0 ) [x-forwarded-proto] => Array ( [0] => https ) ) ) 1

Consensus Academy

Teamledare

Teamledarutbildningen ger dig som leder en grupp, utan att ha personalansvar, kunskaper om hur du med hjälp av god kommunikation och bra struktur kan bli framgångsrik i ditt ledarskap.

Som ledare förväntas du ha kontroll och ta ansvar och i den här utbildningen får du verktyg för att skapa överblick över såväl din egen som teamets situation. Du får också kunskaper om hur du kan skapa och bibehålla engagemang för att utveckla både teamet och er verksamhet.

Längd 2 dagar
Tid 8:30-16:00
Ort Örebro
Pris 14 500 kr. *
Datum
18 - 19 mar 2024
13 - 14 jun 2024
* Pris anges exkl. moms

,,

Betyg: 4,7 av 5
"Det var en bra mix av föreläsningar och övningar. Efter den här utbildningen känner jag att jag kan hantera människor, konflikter och motivation. Jag kommer kunna fatta rimliga beslut i olika sammanhang. En utbildning varje människa borde gå!"

Ett team som mår bra vill prestera bra tillsammans. Om du som ledare kan förstå människors olikheter och har kunskap om hur vi fungerar tillsammans i grupp kan du dra nytta av olikheterna och skapa dynamik. För att nå hit behöver du också veta vem du är som ledare, och hur du med ditt sätt och din kommunikation kan påverka gruppen.

I utbildningen får du kunskap om vad ledarskap är och hur du i din ledarroll kan agera i olika situationer för att skapa en välmående och trygg arbetsgrupp. För att ni ska nå era uppsatta mål behöver du också ha kunskap om hur du kan planera ditt arbete effektivt, något som utbildningen ger flera tips och insikter kring. Genom hela utbildningen varvas teoretiska kunskaper med gemensamma diskussioner, praktiska övningar och exempel.

Innehåll:

– Förstå dig själv som ledare för att kunna utveckla både din roll och ditt team
– Få kunskap om hur grupper fungerar och utvecklas
– Lär dig se och dra nytta av människors olikheter i teamet
– Lyssna, tala, kommunicera – så kan du skapa en positiv kommunikationskultur
– Så kan du planera och strukturera för att skapa effektivitet och öka måluppfyllelsen

Utbildningen är till för dig som:

– Vill få kunskap om hur du leder ett team långsiktigt i vardagen
– Jobbar som teamledare, samordnare, försteman eller liknande och inte har personalansvar
– Vill skapa förutsättningar för ett givande samarbete i ditt team

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.
Vill ni ha er egen utbildning?

Alla våra utbildningar går att få företagsanpassade. Vi har stor vana av att skräddarsy både långa och korta utbildningar utifrån behov och önskemål. Läs mer om våra anpassade utbildningar.