Utbildning

Sjukdomsklassificering - "DRG"

Kursupplägg

Kursen omfattar 9 heldagar samt ett tentamenstillfälle:

HT2019

18-19/9, 25-26/9, 3/10, 9-10/10, 17-18/10, + 7/11 (tentamen 09:00-12:00)

Kursen innehåller en föreläsning av Mats Fernström från Socialstyrelsen. Han berättar om historien bakom DRG och vilken nytta detta har för sjukvården. Han berättar även om nyheter inom sjukvårdsklassificering. Vissa dagar kommer börja med en föreläsning av en läkare. (Se förslag nedan. Dessa kan ändras efter önskemål.)

Kursens innehåll

 • Genomgång av kapitelstruktur i ICD 10
 • Socialstyrelsens anvisningar för öppen-/slutenvård
 • Genomgång av följande sjukdomar: 
 • Tumörsjukdomar
 • Cirkulationssjukdomar
 • Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
 • Psykiska sjukdomar
 • Sjukdomar i urin- och könsorgan
 • Matsmältningsorganens sjukdomar
 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomar i andningsorgan och öron
 • Ögonsjukdomar
 • Graviditet, förlossning och barnsängstid
 • Vissa perinatala tillstånd
 • Infektionssjukdomar
 • Skador och förgiftningar.
 • Yttre orsaker. Komplikationer.
 • Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Hudens sjukdomar
 • Faktorer som har betydelse för hälsotillståndet

Omfattning

 • 9 dagar samt en halv tentamensdag.

Kurslitteratur

Socialstyrelsens bok – ICD 10 version 11-SE

Kursledare

Kursledare är Christina Hamrén. Hon är en vidareutbildad läkarsekreterare med 34 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Under 15 år har hon varit enhetschef på både ögon- och urologkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Christina har läst 40 poäng pedagogik vid Örebro universitet.

Christina har utbildat cirka 350 medicinska vårdadministratörer inom Hälso- och sjukvårdsadministration samt Diagnosklassificering. Hon har även haft en uppdragsutbildning vid Gävleborgs läns landsting där hon har utbildat cirka 200 medicinska vårdadministratörer inom primär- samt sekundär diagnosklassificering. Detta har hon även gjort för 25 medicinska vårdadministratörer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Plats:

Consensus lokaler,  Örebro

Kursmål

Kursens innehåll

 • Genomgång av kapitelstruktur i ICD 10
 • Socialstyrelsens anvisningar för öppen-/slutenvård
 • Genomgång av följande sjukdomar: 
 • Tumörsjukdomar
 • Cirkulationssjukdomar
 • Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
 • Psykiska sjukdomar
 • Sjukdomar i urin- och könsorgan
 • Matsmältningsorganens sjukdomar
 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomar i andningsorgan och öron
 • Ögonsjukdomar
 • Graviditet, förlossning och barnsängstid
 • Vissa perinatala tillstånd
 • Infektionssjukdomar
 • Skador och förgiftningar.
 • Yttre orsaker. Komplikationer.
 • Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Hudens sjukdomar
 • Faktorer som har betydelse för hälsotillståndet

Omfattning 9 dagar som genomförs under 3 månader


Efter kursen

Målgrupp:
Medicinska vårdadministratörer, Medicinska sekreterare som behöver fördjupa sina kunskaper i sjukdomsklassificering


Tid:
9 dagar, 09:00 - 16:00


Pris:
Deltagaravgift 22 000 SEK exkl. moms