Utbildning

Sjukdomsklassificering - "DRG"

Kursupplägg

Kursen omfattar 9 heldagar samt ett tentamenstillfälle.

Kursens innehåll

 • Genomgång av kapitelstruktur i ICD 10
 • Socialstyrelsens anvisningar för öppen-/slutenvård
 • Genomgång av följande sjukdomar: 
 • Tumörsjukdomar
 • Cirkulationssjukdomar
 • Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
 • Psykiska sjukdomar
 • Sjukdomar i urin- och könsorgan
 • Matsmältningsorganens sjukdomar
 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomar i andningsorgan och öron
 • Ögonsjukdomar
 • Graviditet, förlossning och barnsängstid
 • Vissa perinatala tillstånd
 • Infektionssjukdomar
 • Skador och förgiftningar.
 • Yttre orsaker. Komplikationer.
 • Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Hudens sjukdomar
 • Faktorer som har betydelse för hälsotillståndet

Omfattning

 • 9 dagar samt en halv tentamensdag.

Kurslitteratur

Socialstyrelsens bok – ICD 10 version 11-SE

Kursledare

Kursledare är Christina Hamrén. Hon är en vidareutbildad läkarsekreterare med 34 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Under 15 år har hon varit enhetschef på både ögon- och urologkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Christina har läst 40 poäng pedagogik vid Örebro universitet.

Christina har utbildat cirka 350 medicinska vårdadministratörer inom Hälso- och sjukvårdsadministration samt Diagnosklassificering. Hon har även haft en uppdragsutbildning vid Gävleborgs läns landsting där hon har utbildat cirka 200 medicinska vårdadministratörer inom primär- samt sekundär diagnosklassificering. Detta har hon även gjort för 25 medicinska vårdadministratörer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Plats:

Consensus lokaler,  Örebro

Kursens mål

Kursens innehåll

 • Genomgång av kapitelstruktur i ICD 10
 • Socialstyrelsens anvisningar för öppen-/slutenvård
 • Genomgång av följande sjukdomar: 
 • Tumörsjukdomar
 • Cirkulationssjukdomar
 • Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
 • Psykiska sjukdomar
 • Sjukdomar i urin- och könsorgan
 • Matsmältningsorganens sjukdomar
 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomar i andningsorgan och öron
 • Ögonsjukdomar
 • Graviditet, förlossning och barnsängstid
 • Vissa perinatala tillstånd
 • Infektionssjukdomar
 • Skador och förgiftningar.
 • Yttre orsaker. Komplikationer.
 • Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Hudens sjukdomar
 • Faktorer som har betydelse för hälsotillståndet

Omfattning 9 dagar som genomförs under 3 månader


Målgrupp

Medicinska vårdadministratörer, Medicinska sekreterare som behöver fördjupa sina kunskaper i sjukdomsklassificering


Efter kursen

Target group:
Medicinska vårdadministratörer, Medicinska sekreterare som behöver fördjupa sina kunskaper i sjukdomsklassificering


Tid
10 dagar, 09:00 - 16:00


Pris
Deltagaravgift 22 000 SEK exkl moms

Inga tillgängliga datum för den valda kursen