stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 523242
  [CourseName] => Hållbar organisationskultur
  [InternalCourseName] => Hållbar organisationskultur
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 
  [StartTime] => 12:15
  [EndTime] => 13:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
    )

  [Events] => Array
    (
    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(523242)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-03-04T06%3A10%3A56%2B01%3A00+and+StartDate+le+2025-05-04T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-03-04T06%3A10%3A57%2B01%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 294
      [request_size] => 2313
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.244665
      [namelookup_time] => 0.000624
      [connect_time] => 0.004026
      [pretransfer_time] => 0.017364
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 629
      [speed_download] => 2570
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 629
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.244563
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 55993
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 17132
      [connect_time_us] => 4026
      [namelookup_time_us] => 624
      [pretransfer_time_us] => 17364
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 244563
      [total_time_us] => 244665
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 629
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Mon, 04 Mar 2024 05:10:56 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-01
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Consensus Academy

Efter ett år av ”håll i och håll ut”
– Håll ihop och bygg framåt

Stärkande input för dig som är chef och ledare

 

Pandemiåret har varit tufft och utmanande för de flesta chefer och ledare.
Nu är det dags att du investerar i dig själv!

 

Hållbar organisationskultur

Digital föreläsning för dig som är chef och ledare

Så stärker du organisationskulturen under och efter osäkra tider. Om att jobba aktivt med värderingar och vision för att skapa trygghet, tillit och samhörighet.

Fredag 29 oktober kl. 12:15 – 13:00

 

Annica Lögdlund är coach och föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete och organisationsutveckling

 

Föreläsningen är kostnadsfri – men vi ber dig som kan att skänka 100 kr. till BRIS som gör ett fantastiskt jobb med att stötta barn och ungdomar. Läs här hur pandemin påverkat de unga.

Längd 45 minuter
Tid 12:15 - 13:00
Ort Digitalt
Datum

Jag vill veta mer

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Tipsa om utbildningen

Skicka till chefen eller någon du tycker borde gå utbildningen.

Fyll i personens namn.
Fyll i personens e-post.
Fyll i tipsarens namn.