Utbildning

Skyddsombudsutbildning

Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. Denna dag fokuserar på just skyddsombudets roll.

Omfattning

1 dag, föreläsningar kombineras med praktiska övningar, grupparbeten problembaserad inlärning samt erfarenhetsutbyten.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas kursdeltagarna känna till:

· Skyddsombudets roll

· Skyddsombudets skyldigheter och rättigheter

· Regler kring skyddsronden (Vem ansvarar, hur gör man?)

· Vad en skyddskommitté är samt dess sammansättning och uppgift

· Hur en skyddsfråga ska drivas

· Vad är ett tillbud

· Övergripande vad arbetsmiljölagen är och hur den hänger ihop med övrig arbetsmiljölagstiftning

 

 

 

 

 

 

 


Målgrupp
Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Target group:
Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet.


Tid
1 dag, 08:30 - 16:00


Pris
Deltagaravgift 5 900 SEK exkl moms