Utbildning

Teamledare

Målgrupp

Samordnare, gruppledare, förstemän

Syfte

Att underlätta samarbetet mellan människorna i laget för att lösa de gemensamma uppgifterna. Ge deltagarna idéer och metoder för att planera sitt dagliga arbete. Att få förståelse för hur möten genomförs för att ge resultat.

Mål

Att göra samordnarens/ledarens roll tydligare. Att deltagarna får ökad kunskap och förståelse för vad effektivt samarbete innebär med ökat ansvar och positiv kommunikation.

Att få förståelse för människors olikheter. Få ökad kunskap för vad ledarskap och gruppsamverkan innebär. Få förståelse för hur gruppen och ledarskapet fungerar praktiskt under press.

Genomförande

Lärarledd utbildning. Teori och faktaavsnitt varvas med gruppdiskussioner och praktiska övningar

Deltagare

Antalet platser är begränsat till 12 personer.


Innehåll

Dag 1

Samordnarrollen

 • Ledarrollen, Coach för gruppen
 • Mål och resultat för gruppen
 • Ansvar och befogenheter
 • Egna värderingar
 • Vilka är mina kunder?
 • Uppgiftsorienterad eller personorienterad?

Gruppen

 • Gruppens målbild och arbetsmotivation
 • Effektivitet och trivsel
 • Förebygga konflikter

Människan

 • Varseblivning (hur blir vi medvetna om vår omgivning)
 • Värderingar, attityder och beteende
 • Människors olikheter
 • Mänskliga motivationsfaktorer
 • Mänskliga behov

Dag 2

Kommunikation

 • Att kunna informera
 • Att kunna ge och ta feedback
 • Lyssna aktivt
 • Vad kan jag förbättra i min kommunikation?
 • Tydlighet
 • Kroppsspråk

Personlig planering

 • Att söka struktur i tillvaron
 • Arbetslivet vs. Privatlivet
 • Ta makten över dig själv
 • Press och stress
 • Prioriteringar
 • Tidssabotörer
 • Skrivbordsarkivet
 • Ordning eller kaos
 • Mötesplanering och mötesmetodik

 

Så här säger våra deltagare:

Om Göran Svensson

 • "Motiverad och kunnig utbildare. Intresserad av individerna i kursen"
 • "Mycket bra och motiverande. Väldigt effektiv. Fick med alla på ett bra sätt"
 • "En engagerad och kunnig lärare. Motiverande"
 • "Otroligt lärorikt, varje moment av utbildningen har varit intressant och lärorikt"
 • "Lättsam med många ”fall” ur verkligheten och mycket aha-upplevelser"

Om nyttan med kursen

 • "Absolut! Intressant att få mer kännedom om hur man själv är och hur man bemöter olikheter"
 • "Tänka utifrån modeller som Göran presenterat för oss. Försöka effektivisera min egen tid"
 • "Förhoppningsvis till att bli en riktigt bra samordnare/Teamleader"
 • "Använda och utnyttja kunskaperna för specifika situationer"
 • "Ta tillvara mer på olika personlighetstyper och att tänka på vad man ger för signaler"
 • "Känner mig säkrare i min ledarroll nu"
 • "Jobbar mer med motivation och engagemang hos mina kollegor. Personlig struktur och ordning"
 • "Ja, kommer kunna omsätta en del av verktygen direkt. Kursen har gett mig ökad förståelse om hur människor fungerar"Målgrupp
Att samordna på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska samordna allt och alla måste förstå hur en grupp fungerar och se sin egen roll som ledare och samordnare.

Target group:
Att samordna på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska samordna allt och alla måste förstå hur en grupp fungerar och se sin egen roll som ledare och samordnare.


Tid
2 dagar, 08:30 - 16:00


Pris
Deltagaravgift 11 500 SEK exkl moms