stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 567875
  [CourseName] => Ritningsläsning Grund
  [InternalCourseName] => Öppen - Ritningsläsning Grund
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 2
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Teknik
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 12500
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2088440
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-10-08T08:30:00+02:00
          [EndDate] => 2024-10-09T16:00:00+02:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2088440
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-10-08T08:30:00+02:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 12500
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-10-08T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-10-08T16:00:00+02:00
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-10-09T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-10-09T16:00:00+02:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(567875)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T21%3A04%3A27%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T21%3A04%3A29%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.240686
      [namelookup_time] => 0.000778
      [connect_time] => 0.003773
      [pretransfer_time] => 0.017294
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1658
      [speed_download] => 6888
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1658
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.240569
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 10437
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 16736
      [connect_time_us] => 3773
      [namelookup_time_us] => 778
      [pretransfer_time_us] => 17294
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 240569
      [total_time_us] => 240686
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1658
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 19:04:27 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-03
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Ritningsläsning Grund

– Tolka och hitta felavvikelser i maskinritningar 

Hur ska en ritning tolkas och hur ska du förhålla dig till den? För dig som arbetar inom produktion och möter ritningar i din vardag är det viktigt du känner till grunderna i ritningsläsning för att kunna tolka, följa och ibland även ifrågasätta ritningarna. 

I den här utbildningen får du kunskaper om maskinritningar och färdigheter i att tolka och hitta eventuella fel i dem. Med rätt kunskaper kan du öka effektiviteten och säkerheten i er produktionsprocess, och på så sätt vara en viktig del i er framgång. 

 

Utbildningens innehåll  

Vad är en ritning?

 •  Vyplacering 
 • Linjetyper 
 • Delvyer 
 • Snitt 
 • Ritningsblanketten 

 Måttsättning

 • Funktionsmått 
 • Kedjemåttsättning 
 • Baslinjemåttsättning 

Förenklat ritsätt

 • Delförstoring 
 • Symmetri 
 • Geometrier 
 • Svets 

 Toleranser

 • Terminologi 
 • Angivelser 

 

Lär dig grunderna inom ritningsläsning 

En felaktig ritning kan bli kostsam för produktionen, sett till både tid och pengar. Det är därför av största vikt att alla som möter ritningar har kunskap och förståelse för hur de fungerar och kan jobba på ett bra sätt utifrån ritningarna. 

Under utbildningen går vi igenom det viktigaste inom ritningsläsning, så som vyer, snitt och måttsättning. Hur ska ritningen tolkas? Hur ska du nå önskat resultat med hjälp av ritningen? Och hur upptäcker du ett eventuell fel?  

Efter utbildningen har du den grundläggande kunskapen som krävs inom ritningsläsning för att hitta, förstå och ifrågasätta eventuella felavvikelser i maskinritningar. Kunskap som kommer att ge dig större trygghet i din yrkesroll. 

 

Målgrupp

Utbildningen Ritningsläsning, grundkurs, vänder sig till dig som jobbar i en produktionsverksamhet, till exempel som operatör eller montör, och ofta eller emellanåt möter ritningar i ditt arbete. 

 

Datum
08 okt - 09 okt
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 2 dagar
Pris 12 500 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
08 okt - 09 okt

El för mekaniker

Snabbspår till säkert elarbete för yrkesverksamma inom industrin

Längd: 5 dagar

Ort: Örebro

Pris: 21 500 kr.

Kursdatum: 23 - 27 sep

Läs mer och boka >

Elsäkerhet

Agera säkert i och vid elektriska anläggningar

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 5 200 kr.

Kursdatum: 23 sep

Läs mer och boka >

El för mekaniker – påbyggnadsutbildning: Elscheman och felsökning

Lär dig använda elritningar och elscheman för att felsöka

Längd: 2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 11 500 kr.

Datum på förfrågan

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >