Utbildning

Produktionstekniker

Konkurrenskraftig produktion förutsätter effektivare resursutnyttjande, flödesoptimering och kortare ledtider. Produktionsteknik är en samordnande faktor inom industriell verksamhet i förvandling.

I förändringsprocessen behövs kunskaper om metoder och möjligheter att påverka, förståelse för orsakssammahangen och förmåga att arbeta med "rätt" problem.


Omfattning

13 dagar - genomförs under 6 veckor i Consensus lokaler på Aspholmsvägen 9 i Örebro.


Mål

Programmet ska ge deltagaren en tydlig helhetsbild av hur ett produktionsflöde kan effektiviseras. Programmet visar ett antal verktyg och tekniker att använda i produktionsteknikerns dagliga arbete.

Upplägg

Teoripass varvade med gruppövningar där deltagarna får en möjlighet att arbeta med de inlärda avsnitten. Detta ökar deltagarnas insikt om hur viktig deras roll är i det egna företaget/organisationen.

Innehåll:

Kommunikation, Ledarskap och projekt, 4 dagar

 • Vad är ett projekt?
 • Roller i projekt
 • Projektmodell
 • Dokument i projekt
 • Kunskapsområden i projekt
 • Kommunikation
 • Firo, grupputveckling
 • Olika personligheter
 • TA, transaktionsanalys
 • Feedback
 • Konflikthantering, svåra samtal
 • Presentationsteknik
 • Övertyga, sälja in
 • Ta ledarskap

Grundläggande produktionsekonomi, 2 dagar

Grundläggande företagsekonomi

 • Ekonomins studieområden
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Ekonomiska nyckeltal och begrepp
 • Årsredovisning
 • Balans och resultaträkning

Produktionsekonomi/Lean

 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Investeringskalkylering
 • Produktkalkylering
 • Resultatplanering
 • Lean Accounting
 • Förändringsarbete
 • Toyota A3-thinking
 • Produktionssystem
 • Cost Deployment

 

Logistik, 1 dag

 • Grundläggande Logistik
 • Kapitalbindning
 • Logistik och lönsamhet
 • Logistiska målkonflikter
 • Cost Deployment Logistik

LEAN-spel, 1 dag

Spela LEAN produktionsspelet. Analysera spelet och inför nästa spelomgång föreslå förbättringar Lära sig förstå de olika förbättringars påverkan på produktionen.

Praktiskt tillämpa begrepp som:

 • Ständiga förbättringar
 • Slöserier
 • Flödestänk
 • 5S
 • Batcher
 • Värdeskapande aktiviteter
 • Visualisering 

LEAN, 4 dagar

 • Introduktion
 • Ledarskap
 • Utjämning och Jidoka
 • Standardisering
 • JIT
 • Takt
 • Förbättringsarbete
 • SMED
 • PDCA
 • Arbetsmätning

Sammanfattning och redovisning, 1 dag

 

Kursmål

Programmet skall ge deltagaren en tydlig helhetsbild av hur ett produktionsfl öde kan effektiviseras. Programmet visar ett antal verktyg och tekniker att använda i produktionsteknikerns dagliga arbete.

Målgrupp:
Konkurrenskraftig produktion förutsätter effektivare resursutnyttjande, flödesoptimering och kortare ledtider. Produktionsteknik är en samordnande faktor inom industriell verksamhet i förvandling.


Tid:
13 dagar, 08:30 - 16:00


Pris:
Deltagaravgift 34 125 SEK exkl. moms


Inga tillgängliga datum för den valda kursen