Utbildning

Ledarskap i projekt

Alla projekt är av betydelse för en organisations framgång. Det är projekten som resulterar i nya eller förändrade produkter, tjänster, processer och organisationer. Projekt ökar försäljning, förbättrar kundrelationer, sänker kostnader, förbättrar arbetsmiljön och resulterar i många fördelar.

Kursen syftar till att praktiskt träna projektdeltagare i samtliga ingående moment i ledarskap i projekt.


Omfattning:

4 dagar


Datum

VT 2019: 26-27/3 + 9-10/4

 
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har genomgått en grundläggande utbildning i projektledning t ex Praktisk projektledning på Consensus eller motsvarande utbildning.

Upplägg

Utbildaren varvar korta föreläsningar med diskussioner och grupparbeten till varje avsnitt.

Grupparbetenas syfte är att träna deltagarna på att använda de olika projektverktygen i en tillämpad situation. De teorier och metoder som berörs är erkända och välbeprövade.

Fritt flöde (alla dagar) är en övning som bygger på konsten att lyssna. Övningen sker parvis. Alla ges en möjlighet att få prata (om valfritt ämne) i två minuter eller

längre och får då också förmånen att få någon som lyssnar koncentrerat.

 

INNEHÅLL

Dag 1:

 • Feedback
 • Johari  Fönster
 • Gruppdynamik FIRO-modellen
 • Tuckman och  ”Forming-Stormingnorming performing”-modellen
 • Projektledarrollen
 • Gruppens spelregler

Dag 2

 • Kommunikation
 • Kommunikationsplan
 • Mötesteknik, mötesformer
 • Transaktionsanalys
 • Olikheter i grupp
 • Teamroller enligt Meredith Belbin
 • Effektiva team

Dag 3

 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • GROW- modellen
 • Presentationsteknik

Dag 4

 • Förhandling
 • Motivera, orientera, delegera
 • Entusiasmera, leverera, lita på
 • Redovisning av gruppuppgift
 • Sammanfattning, nästa steg
 • Utvecklingsplan för projektledare

 

 

Utbildare Göran Svensson

Göran är utbildad lärare men har också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Han har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö. Göran har stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar i projekt.

Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar. Kreativ och flexibel, ser möjligheter istället för hinder. Känner av gruppen och individens behov. Erfarenhet från att coacha och handleda grupper och individer. Högt engagemang med förmåga att skapa teamkänsla

Så här säger våra deltagare

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 5,0 (på en skala 1-5)

Utlärningsförmåga 5,0 (på en skala 1-5)

Samarbete mellan deltagare och lärare 5,0 (på en skala 1-5)

Motivering till betygen

 • Kursledaren
 • Sammanhållningen och samarbetet mellan läraren och övriga deltagare
 • Tycker att allt har varit toppen! Jag har utsatts för saker jag upplever jobbigt. Men med lärarens hjälp har man klarat av det och på så sätt växer man
 • Läraren och upplägget
 • Förstärkt och förbättrad ledarskap till min vardag
 • Kursen som helhet. Glädjen och den erfarenhet Göran och de andra deltagarna givit mig

Hur kommer du att ha nytta av utbildningen i ditt dagliga arbete?

 • Hur jag tar in rummet, leder och tar projektgruppen mot målet
 • Har lärt mig mycket om mig själv och hur jag ska både leda och bemöta andra i min vardag
 • Kursen har gett mig tips, vägledning på hur jag ska hantera människor genom mitt ledarskap. Jag ska hem och träna på kommunikation.
 • Jag har lärt mig mycket om mig själv och hur man bör agera i olika situationer
 • Många tips, idéer och iakttagelser som jag kommer att ha nytta av både i jobbet och som människa

 


Förkunskaper
Du behöver ha genomfört en grundläggande utbildning i Projektledning.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har genomgått en grundläggande utbildning i Projektledning t.ex. - Praktisk projektledning på Consensus eller motsvarande utbildning. 


Tid:
4 dagar, 08:30 - 16:00


Pris:
Deltagaravgift 17 500 SEK exkl. moms


Inga tillgängliga datum för den valda kursen