stdClass Object
(
  [@odata.context] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/$metadata#CourseTemplates/$entity
  [CourseTemplateId] => 570214
  [CourseName] => Ledarskap för trygga team
  [InternalCourseName] => Öppen - Ledarskap för trygga team
  [ImageUrl] => 
  [CourseDescription] => 
  [CourseDescriptionShort] => 
  [CourseGoal] => 
  [TargetGroup] => 
  [Prerequisites] => 
  [CourseAfter] => 
  [Quote] => 
  [Days] => 1
  [StartTime] => 08:30
  [EndTime] => 16:00
  [RequireCivicRegistrationNumber] => 
  [ParticipantVat] => 25
  [OnDemand] => 
  [OnDemandAccessDays] => 
  [Subjects] => Array
    (
    )

  [Categories] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Ledarskap
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Utbildningar
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [CategoryName] => Öppna utbildningar
        )

    )

  [PriceNames] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [PriceNameId] => 2872
          [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
          [PublicPriceName] => 1
          [GroupPrice] => 
          [Price] => 7800
          [PriceNameCode] => 
          [PriceNameVat] => 25
        )

    )

  [Events] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [EventId] => 2093583
          [City] => Örebro
          [ParticipantNumberLeft] => 12
          [MaxParticipantNumber] => 12
          [StartDate] => 2024-10-07T08:30:00+02:00
          [EndDate] => 2024-10-07T16:00:00+02:00
          [AddressName] => Consensus
          [LocationId] => 3337
          [ParticipantVat] => 25
          [BookingFormUrl] => https://app.eduadmin.se/form/c5a1daf3c90242ac/2093583
          [OnDemand] => 
          [OnDemandPublished] => 
          [OnDemandAccessDays] => 
          [ApplicationOpenDate] => 
          [LastApplicationDate] => 2024-10-07T08:30:00+02:00
          [UseWaitingList] => 
          [PriceNames] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [PriceNameId] => 2872
                  [PriceNameDescription] => Deltagaravgift
                  [Price] => 7800
                  [MaxParticipantNumber] => 
                  [NumberOfParticipants] => 
                  [DiscountPercent] => 0
                )

            )

          [EventDates] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [StartDate] => 2024-10-07T08:30:00+02:00
                  [EndDate] => 2024-10-07T16:00:00+02:00
                )

            )

          [Sessions] => Array
            (
            )

          [PaymentMethods] => Array
            (
            )

        )

    )

  [CustomFields] => Array
    (
    )

  [@curl] => stdClass Object
    (
      [url] => https://api.eduadmin.se/v1/odata/CourseTemplates(570214)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2024-07-14T23%3A06%3A35%2B02%3A00+and+StartDate+le+2025-09-14T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2024-07-14T23%3A06%3A37%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CApplicationOpenDate%2CLastApplicationDate%2CUseWaitingList%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false
      [content_type] => application/json; charset=utf-8
      [http_code] => 200
      [header_size] => 295
      [request_size] => 0
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.263574
      [namelookup_time] => 0.033187
      [connect_time] => 0.036009
      [pretransfer_time] => 0.048352
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 1626
      [speed_download] => 6169
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 1626
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.263456
      [redirect_time] => 0
      [redirect_url] => 
      [primary_ip] => 83.140.23.47
      [certinfo] => Array
        (
        )

      [primary_port] => 443
      [local_ip] => 172.22.223.155
      [local_port] => 38310
      [http_version] => 3
      [protocol] => 2
      [ssl_verifyresult] => 0
      [scheme] => HTTPS
      [appconnect_time_us] => 47740
      [connect_time_us] => 36009
      [namelookup_time_us] => 33187
      [pretransfer_time_us] => 48352
      [redirect_time_us] => 0
      [starttransfer_time_us] => 263456
      [total_time_us] => 263574
    )

  [@headers] => stdClass Object
    (
      [content-length] => Array
        (
          [0] => 1626
        )

      [content-type] => Array
        (
          [0] => application/json; charset=utf-8
        )

      [date] => Array
        (
          [0] => Sun, 14 Jul 2024 21:06:35 GMT
        )

      [x-responding-apiserver] => Array
        (
          [0] => ws-01
        )

      [strict-transport-security] => Array
        (
          [0] => max-age=16000000;
        )

      [referrer-policy] => Array
        (
          [0] => strict-origin-when-cross-origin
        )

      [x-xss-protection] => Array
        (
          [0] => 0
        )

      [x-forwarded-proto] => Array
        (
          [0] => https
        )

    )

)
1

Utbildningar för dig

Ledarskap för trygga team

– Utveckla ditt ledarskap utifrån hjärnsmarta metoder 

De flesta av oss har säkert ibland undrat varför människor gör som de gör, och varför de reagerar på oväntade sätt. I din chefsroll kanske du också möter motstånd, känslouttryck och konflikter som du inte riktigt förstår roten till. Mycket går att förklara utifrån vår fantastiska hjärna! 

I den här utbildningen får du verktyg för att vidareutveckla ditt ledarskap utifrån kunskap om hur hjärnan fungerar. Med SCARF-metoden får du förståelse för varför vi reagerar som vi gör, och hur du kan skapa trygga relationer som grundar för såväl individers som teams utveckling.  

 

Utbildningens innehåll

Människan som social varelse

Förstå vår önskan om trygghet och en plats i gruppen 

Vikten av trygghet

Se möjligheterna som skapas i trygga relationer – och riskerna då det saknas 

Skapa plats för utveckling

Så uppfattar hjärnan hot och beröm – och så påverkar det ledarskapet  

SCARF-modellen

Lär känna SCARF-modellens olika delar 

Team- och individutveckling utifrån SCARF

Så kan människor och team ta nya utvecklingssteg  

Ledarskap utifrån SCARF

Dina möjligheter och utmaningar som chef sett ur SCARF-ögon 

 

Ledarskap för trygga och effektiva team 

Vill du förstå varför människor reagerar som de gör och hur du kan leda ditt team mer effektivt? Under utbildningen lyfter vi bland annat hjärnsmarta strategier för att hjälpa dig hantera konflikter, motstånd och olika känslouttryck i din vardag. Förutom teoretisk kunskap kommer utbildningen ge dig praktiska verktyg som du direkt kan applicera i ditt dagliga arbete.  

Efter utbildningen kommer du att ha med dig nya perspektiv och metoder för att lyckas navigera genom de komplexa sociala dynamiker som kan uppstå i en arbetsmiljö, vilket stärker ditt ledarskap och främjar ditt teams samarbetsförmåga.  

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som har en tids erfarenhet av att vara i en chefs- eller ledarroll och vill utvecklas i ditt ledarskap. 

 

Datum
07 okt
Tipsa en vän
Information om utbildningen
Längd 1 dag
Pris 7 800 kr. *
Plats Örebro
Tid 8:30-16:00
* Pris anges exkl. moms
Frukost, lunch och utbildningsmaterial ingår.
Datum
07 okt

Ledarskap för trygga team

Utveckla ditt ledarskap utifrån hjärnsmarta metoder

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 07 okt

Läs mer och boka >

Praktisk projektledning

Få verktygen för att leda projekt från idé till leverans

Längd: 2+2 dagar

Ort: Örebro

Pris: 25 000 kr.

Kursdatum: 06 - 14 nov

Läs mer och boka >

Effektiva möten

Skapa verkligt värde med en bra mötesteknik

Längd: 1 dag

Ort: Örebro

Pris: 7 800 kr.

Kursdatum: 04 nov

Läs mer och boka >

!

Kontakta oss
Upptäck vilka möjligheter som finns >