Utbildning

Arbetsmiljö - Grund

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress. Våra utbildare har lång praktisk erfarenhet som i kombination med deras pedagogiska förmåga kan du skapa balans i din organisation!

Vad gör att vi mår bra på jobbet?

 • Vilka varningssignaler om att allt inte står rätt till bör du uppmärksamma?
 • Hur kan du agera för att förebygga och reparera brister i arbetsmiljön?
 • Vem är ansvarig om det inträffar en olycka på arbetsplatsen

Arbetsmiljölagen

 • Arbetsmiljölagens uppbyggnad och tillkomst
 • Den offentliga tillsynen
 • Arbetsmiljöverket och tillsynsansvar
 • Lagens ändamål och tillämpningsområde
 • Kännetecken för en god arbetsmiljö, vår fysiska och psykiska arbetsmiljön
 • Hur förbättrar vi vår egen arbetsmiljö?
 • Checklistor
 • Hemuppgift
 • Chefsansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Företagshälsovård
 • Arbetstagarens individuella ansvar
 • Arbetets beskaffenhet och arbetsplanering samt medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet
 • Ansvar och befogenheter
 • Arbetstid
 • Rehabiliteringsansvar
Kursens mål
 • Få kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga.
 • Få kunskap om vilken betydelse fysisk och psykisk arbetsmiljö samt arbetsorganisation har för individ, företag och samhälle

Målgrupp
VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Förkunskaper
Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs.

Target group:
VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.


Tid
1 dag, 08:30 - 16:00


Inga tillgängliga datum för den valda kursen