Executive Search - rekrytering

Executive search | Headhunting

Vad är Executive search?

Executive search eller Headhunting som det informellt kallas är en specialisering inom rekrytering där vi som rekryteringsbolag proaktivt letar efter och attraherar kvalificerade kandidater för mer seniora roller. Det kan röra sig om rekryteringar på olika nivåer såsom till styrelser, ledningsgrupper och övriga chefer. På Consensus lägger vi ingen värdering i vilket position vi rekryterar till varför vi också arbetar med en liknande metodik när det kommer till specialister. Den här typen av process lämpar sig bäst för när ni rekryterar nyckelpositioner och när det är hög konkurrens på kandidatmarknaden.

Varför funkar Consensus rekryteringsprocess?

Vi har en proaktiv och strukturerad rekryteringsprocess som vi kontinuerligt utvecklar och anpassar för att hela tiden säkerställa framgångsrika rekryteringar där ni rekryterar rätt kandidat. Nyckeln till framgång i arbetet är att ta fram en underbyggd verksamhetsanalys och kravprofil som är en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med er tar vi också fram kritiska framgångsfaktorer för den specifika rollen. Det handlar om att identifiera de ”sanningens ögonblick” i arbetet eller befattningen i vilka framgångsrika medarbetare skiljer sig från mindre framgångsrika.

Vår rekryteringsprocess innehåller steg som – proaktiv kandidatbearbetning, intervjuer, referenstagning, djupgående personbedömningar och strukturerad avrapportering där kandidaters styrkor och utvecklingsområden lyfts fram.

Tid är en viktig framgångsfaktor i rekryteringar, därför sätter vi tydliga tidsramar och driver proaktivt mot dessa. Från det att verksamhetsanalys och kravprofil fastställts och blivit godkänd av dig som kund tar vår process cirka åtta veckor.

Varför Headhunting | Executive search?

Annonsering och det egna nätverket som du och vi besitter kan räcka långt. Men det säkerställer inte alltid att alla relevanta kandidater får vetskap om möjligheten hos just er. Därför har vi byggt upp en searchorganisation där Headhunters jobbar dedikerat och proaktivt för att hitta rätt kandidat utifrån verksamhetsanalys och kravprofil.

För oss är Headhunting ett hantverk som ställer höga krav på oss som partner och på våra Headhunters. Vi är representanter för våra kunder och det är oerhört viktigt att vi förstår er bransch, organisation och de utmaningar som ni står inför. Vi har en tydlig metodik och verktyg och system som ger oss förutsättningarna för att hitta just den kandidat som passar er organisation.

Det har genererat att 8/10 tillsatta kandidater i våra processer kommer via proaktiv Headhunting. Detta har vi lyckats med genom att se Headhunting som en profession och genom en unik searchskola för att säkerställa best practice.

Detta är för oss Headhunting | Executive search.

Varför ska du välja Consensus rekryteringsteam?

Tillsammans har vi över 60-års erfarenhet av rekrytering. Vi har akademiska meriter inom arbetspsykologi, HR, retorik, ekonomi och ledarskap.

Lojala, dynamiska och passionerade, det är vår värdegrund som vi efterlever i allt vi gör, något du kommer att upptäcka i ditt samarbete med oss.

Jag behöver hjälp med en rekrytering!

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Fyll i ett meddelande.

Recruitment Consultant - Executive search

Alexander Wallnäs

Att rekrytera rätt kandidat på en konkurrensutsatt marknad med ett begränsat antal lämpliga kandidater är en utmaning. Jag vet att vår metodik i kombination med vår passion för rekrytering gör att vi alltid har rätt förutsättningar för att hjälpa er hitta rätt person till just er organisation.