Om oss

För att hitta eller utbilda framtidens ledare måste vi först förstå framtidens ledarskap

Framtidens ledare står inför en spännande och komplicerad affärs- och ledarskapsmiljö som kan komma att upplevas överväldigande, både personligt och professionellt. Utvecklingen går snabbt och det kommer att behövas ett nytt ledarskap, med ny kunskap och nya ledaregenskaper för att navigera framgångsrikt.

Vi hjälper företag och organisationer att lyckas i det nya affärsklimatet. Vi gör det genom att samarbeta nära och strategiskt med rådgivning, kunskap och förstärkning inom utbildning, rekrytering och interimslösningar.
Tillsammans med dig som kund kommer vi fram till vilken utveckling och kompetens som behövs för att nå uppsatta mål. Vi har kompetensen du behöver och personligheten som gör skillnad. Vi kan framtidens ledarskap.

Håkan Pettersson, Head Of Sales

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft

Att arbeta på Consensus handlar till stor del om att lyssna och att förstå kundens utmaningar och möjligheter. Våra tjänsteområden är olika verktyg som hjälper kunden framåt. Vi arbetar inte enbart med konsulter, rekryteringar eller utbildning, utan erbjuder en heltäckande lösning som är kopplat till kundens kompetensbehov.

4

Håkan Pettersson, Head Of Sales

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft

Att arbeta på Consensus handlar till stor del om att lyssna och att förstå kundens utmaningar och möjligheter. Våra tjänsteområden är olika verktyg som hjälper kunden framåt. Vi arbetar inte enbart med konsulter, rekryteringar eller utbildning, utan erbjuder en heltäckande lösning som är kopplat till kundens kompetensbehov.