Lediga tjänster

Chef Drift och Energi

Bostadsstiftelsen Platen är det allmännyttiga bostadsbolaget i Motala och förvaltar en yta om 429 770 kvm. Vår portfölj består av 5 732 lägenheter och 176 lokaler. Vi grundades för 70 år sedan, har en omsättning på drygt 399 Mkr och här har ca 80 personer inom olika yrkeskategorier sin arbetsplats.
Bostadsstiftelsen Platen har det förtroendefulla uppdraget att sköta, vårda och utveckla våra hyresgästers hem vilket ställer höga krav på oss och våra samarbetspartners. Vi erbjuder väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boendemiljöer för alla generationer, på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Bostadsstiftelsen Platen är inne i ett spännande skede med en utveckling av vår organisation där vi går mot ett värderingsstyrt företag och en lärande organisation samt en framtida samlokalisering av hela företaget. Bland annat genomför vi en utveckling av vår nya Fastighetsavdelning där drift och energienheten kommer att utgöra en viktig del och vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad chef.

Vi ligger i teknisk framkant och brinner för effektiva, hållbara och nytänkande lösningar som gagnar både hyresgäster och samhälle. Hos Platen erbjuds du såväl professionell som personlig utveckling hos en modern och vänlig arbetsgivare som tar hand om sina medarbetare och hyresgäster.

Om rollen

Tjänstens övergripande ansvar är att leda och utveckla Drift- och Energigruppens verksamhet och medarbetare samt säkerställa att beslutade verksamhetsmål enligt affärsplan följs och uppnås. Du får också en nyckelroll i arbetet med att driva förändrings- och förbättringsåtgärder avseende bl a driftoptimering och energibesparing. Till din hjälp har du åtta kompetenta medarbetare samt moderna verktyg och system. Bl a är samtliga fastigheter i hög grad uppkopplade via Webport.

Som Chef Drift och Energi har du förutom personalansvar även arbetsmiljöansvar och fullt ekonomiskt ansvar för enheten. Du rapporterar till Platens fastighetschef och tillhör bolagets chefsgrupp.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Samordna, leda och driva gruppens utveckling
 • Tillsammans med gruppen arbeta med drift- och energioptimering av fastigheterna
 • Arbeta fram underlag och göra prioriteringar för underhållsåtgärder
 • Projektledning
 • Tekniskt stöd inom organisationen
 • Uppföljningar

Vi förväntar oss att du tar del av den tekniska utvecklingen inom ditt ansvarsområde och ständigt söker utvecklings- och förbättringsmöjligheter

Vår kandidat

För att lyckas i rollen bör du ha goda kunskaper inom fastighetsteknik med särskilt fokus på energi. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial examen i driftteknik, el, automation, ventilation eller liknande. Du har också några års erfarenhet av fastighetsdrift. Den här tjänsten riktar sig både till dig som har formell ledarerfarenhet och till dig som kanske har jobbat som projektledare och vill ta ett nästa kliv. Tjänsten kräver även körkort och goda kunskaper i engelska samt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Har du dessutom ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor är det meriterande.

Vi söker dig som attraheras av vår Vision – ”Ett samhälle för generationer” och som vill leva våra värderingar – ”Respekt, Delaktighet, Engagemang och Ansvar”.

För oss innebär ledarskap att:

 • Leda genom ett reflekterande ledarskap
 • Ha ett lyhört och öppet förhållningssätt
 • Motivera medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål
 • Förmedla tydliga målbilder, följa upp, utvärdera och ge feedback
 • Se helheten och skapa förståelse för den enskilde individens roll i ett större sammanhang

Kontakt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson 076-112 23 86 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu så snart som möjligt. Vi hanterar ansökningar löpande.