Lediga tjänster

Chef Trygghetsenheten

Bostadsstiftelsen Platen är det allmännyttiga bostadsbolaget i Motala och förvaltar en yta om 429 770 kvm. Vår portfölj består av 5 732 lägenheter och 176 lokaler. Vi grundades för 70 år sedan, har en omsättning på drygt 399 Mkr och här har ca 80 personer inom olika yrkeskategorier sin arbetsplats.
Bostadsstiftelsen Platen har det förtroendefulla uppdraget att sköta, vårda och utveckla våra hyresgästers hem vilket ställer höga krav på oss och våra samarbetspartners. Vi erbjuder väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boendemiljöer för alla generationer, på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Välkommen till en pigg, utvecklingsinriktad 70-åring där du får chansen att forma en nyinrättad roll i en verksamhet som satsar för framtiden. Hos Platen erbjuds du såväl professionell som personlig utveckling hos en modern och vänlig arbetsgivare som tar hand om sina medarbetare och hyresgäster.

Om rollen

Som Chef för Trygghetsenheten får du en nyckelroll i Bostadsstiftelsen Platens strävan att ligga i framkant i vårt sociala hållbarhetsarbete. Du får ett övergripande ansvar för bosociala frågor, boinflytande och integration med ett ekonomiansvar för enheten och dess verksamhet. Ansvaret omfattar även att säkerställa att enheten arbetar efter arbetsgivarens policys och riktlinjer.

Enheten består i dagsläget av tre kompetenta medarbetare men kommer att utökas till sex under hösten. Förutom att leda, stötta och utveckla dina medarbetare driver du förändrings- och förbättringsarbete i syfte att effektivisera trygghetsgruppens verksamhet, ofta i samverkan med andra avdelningar och enheter.

Till dina arbetsuppgifter hör bl a:

  • Analys och strategiarbete gällande NKI-resultat
  • Delta i framtagande av aktiviteter som främjar boinflytande och integration
  • Bidra i chefsgruppens diskussioner och arbete
  • Olika förekommande operativa uppgifter
  • Utarbeta och följa upp tydliga verksamhetsmål för Trygghetsenheten

Rollen rapporterar till Bostadsstiftelsen Platens Förvaltningschef.

Vår kandidat

Vi tror att du har en beteendevetenskaplig utbildning på universitetsnivå eller motsvarande samt några års erfarenhet av arbete med frågor kring social hållbarhet, gärna inom fastighetsbranschen. Du har också erfarenhet av att leda antingen som tidigare chef eller projektledare alternativt föreningsledare. Du behärskar engelska och med fördel ytterligare något språk i både tal och skrift samt innehar B-körkort.

Som person kombinerar du ödmjukhet och trygghet med tydlighet och ärlighet. Du har en förståelse för olika människor och kulturer, har ett intresse för andras synpunkter och perspektiv samt balanserar tydlighet och diplomati i dialog med andra. Som ledare hos Bostadsstiftelsen Platen förväntas du:

  • Leda genom ett reflekterande ledarskap
  • Ha ett lyhört och öppet förhållningssätt
  • Motivera medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål
  • Förmedla tydliga målbilder, följa upp, utvärdera och ge feedback
  • Se helheten och skapa förståelse för den enskilde individens roll i ett större sammanhang

Kontakt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Daniel Strand 073-367 36 77 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu senast 17 augusti men gärna tidigare då vi hanterar ansökningar löpande.