Lediga tjänster

Arkitekt SAR/MSA

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är 4,9 Mdkr. Omsättningen för 2020 var 351 Mnkr.

Örebroporten erbjudet ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd. Bland våra senaste projekt kan nämnas Kulturkvarteret, Novahuset och Kexfabriken 2. Örebroporten har en väl sammansvetsad organisation med 40 medarbetare. Vår arbetsplats finns på Orvar Bergmarks Plats 2B. Läs mer på www.orebroporten.se.

Vi har idag Örebros mest mångfacetterade och intressanta fastighetsbestånd med hyresgäster inom många olika branscher. Vi har också spännande uppdrag i kommunkoncernen då vi ansvarar för många av kommunens fastighetsutvecklingsprojekt och omställningsfastigheter.

Vi tänker långsiktigt och hållbart. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer både hyresgäster och samhälle till nytta.

För Örebroporten är satsning på god arkitektur en viktig del i vår långsiktighet och för att säkra god värdeutveckling. Vi har som mål att alltid hålla hög arkitektonisk klass i våra projekt. Vår grundsyn är att arkitektur är värdeskapande dels för projektet och fastigheten i sig, dels för Örebroportens roll att utveckla miljöer som stärker Örebro, dvs det bidrar till upplevelsen av Örebro. När funktion, teknik och estetik går hand i hand skapas bra arkitektur och goda miljöer.

Vår mycket uppskattade arkitekt växlar ner i tid varför vi söker hans efterträdare.

Om rollen

Som arkitekt får du möjlighet att arbeta brett. En del av arbetet omfattar mer komplexa situationer såsom volymstudier och samband för ett eller till och med flera kvarter. En annan del av arbetet rör mindre ombyggnationer och hyresgästanpassningar. Du är specialistresurs till både projektledare, affärsutvecklare, förvaltare och företagsledning. Du bevakar att frågor som generalitet och flexibilitet går hand i hand med hyresgästers specifika krav och behov. Du bidrar också i fastighetsutvecklings-/områdesutvecklingsprocesser i de delägda bolagen.

I dina arbetsuppgifter ingår bl. a att:

 • Stå för idéer och analys av olika förslag som rör utveckling av fastighetsbestånd och hyresgästers behov.
 • Göra grovskisser och analyser i tidiga skeden.
 • Vara delaktig i förstudier/förprojektering.
 • Agera kravställare på externa arkitekter och även bollplank till externa arkitekter i projektskede.
 • Bidra i planprocesser och planfrågor.
 • Ta fram underlag till presentationer till olika sammanhang.
 • Genomföra dragningar i olika sammanhang.
 • Ordna arkitekttävlingar och delta i juryarbetet för dessa.
 • Bidra till ökad digitalisering inom ditt arbetsområde.

Som arkitekt ingår du, tillsammans med fastighetsstrateg, affärsutvecklare och hållbarhetsstrateg i vd-staben och rapporterar till VD.

Vår kandidat

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet i yrket och som har arbetat med kommersiella och offentliga lokaler. Vi tror att du:

 • Kan föra kommersiella diskussioner och förstår både hyresgästens och hyresvärdens ekonomi.
 • Bidrar i olika typer av beslutsprocesser med frågor, idéer, förslag, analyser, visualiseringar och presentationer.
 • Känner dig bekväm med digitala verktyg.

Att du verkat både i den offentliga världen som i privata näringslivet ser vi som meriterande, likaså förståelse för landskapsarkitektur och planfrågor.

För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha en pedagogisk ådra, uthållighet och förmåga att ta initiativ. Du är både lyhörd och inlyssnande och du kan ta plats när det behövs. Du trivs i sammanhang med olika kontaktytor och känner dig trygg att göra presentationer för olika målgrupper. Du är självgående och strukturerad och ser en tjusning med att arbeta med både operativa såväl som strategiska frågor. Du drivs av utvecklingsfrågor och känner en lockelse att få arbeta på beställarsidan. 

Örebroporten som arbetsgivare

Som medarbetare hos oss erbjuds du en unik möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Att få bidra till både samhällsnytta och affärsnytta och där du som medarbetare har mycket goda utvecklingsmöjligheter i ett kreativt och framåtsiktande företag. Organisationen är platt för att ge individen stora möjligheter till initiativ och kreativitet. Vi har identifierat våra huvudprocesser så att rätt kompetens kommer in i rätt skeden.

Vi tänker på hela människan och det är viktigt för oss att våra medarbetare känner att de har en bra balans mellan arbete och privatliv och vi erbjuder en god arbetsmiljö.

Ansökan

Vi samarbetar med Consensus. Frågor besvaras av Lena Ahlin, 070-374 34 93 och Carl Niordson, 072-090 80 77. Urval och intervjuer sker löpande så registrera din ansökan på www.consensus.nu så snart som möjligt, dock senast den 29 mars.

Välkommen!