Lediga tjänster

Ekonomichef

Processpumpar Norden AB ingår i den svenska börsnoterade industrikoncernen Indutrade, som består av ca 250 företag i 32 länder. Indutrade har ca 7 000 anställda, omsätter ca 18,5 miljarder kronor och är mycket lönsamma. I Indutrades förvärvsmodell ingår att förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av Indutrade-koncernen.

Processpumpars vision är att vara Skandinaviens mest uppskattade pumpföretag och Indutrades lönsammaste verksamhet. Detta lyckas vi väl med tack vare engagemang, personliga kundrelationer och hög kunskap om applikationer och system. Vi erbjuder optimerade lösningar som ger bevisad effekt. Processpumpar har totalt 10 anställda – 8 i Sverige varav 4 personer är placerade i Örebro samt två i Finland. 2019 omsatte vi ca 50 MSEK och vi har fortsatta tillväxtplaner.

www.ppab.se

Dotterbolagen i Indutrade-koncernen har stor frihet vilket leder till ökad kundanpassning och flexibilitet samt skapar goda förutsättningar för att behålla entreprenörskapet i organisationen. Decentralisering är också en naturlig följd av koncernens nischinriktning.

Processpumpars förändringsresa de senaste åren har lett till en välmående, effektiv och lönsam verksamhet med kompetenta medarbetare och nöjda kunder. Ekonomichefen för Processpumpar har ett omfattande ansvar och stora möjligheter att påverka företagets fortsatta framgång. Som stöd har du tillgång till den stora koncernens kunnande och expertis.

Vår nuvarande ekonomichef går vidare i sin karriär varför vi söker hennes efterträdare.

Om rollen:

Rollen som Ekonomichef är mångfacetterad. Du ansvarar för alla förekommande uppgifter inom området, från löpande ekonomiarbete till koncernrapportering. Vår ekonomifunktion är väl utvecklad och innehåller få manuella moment. Din roll omfattar bl a:

  • Löpande redovisning
  • Bokslut, budget och prognoser
  • Ekonomistyrning
  • Kontakt med revisorer, banker och myndigheter
  • Finansiering, skattefrågor och cash management
  • Valutahantering
  • Driva förbättringsprojekt inom t ex systemstöd, arbetssätt och uppföljning

I ditt ansvar ingår även HR-frågor såsom löner och personaladministration, fastighetsärenden och IT. Dessutom deltar du i företagets kvalitets- och miljöarbete. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. Tjänsten är placerad i Örebro.

Vår kandidat:

Vi söker dig som har ekonomiutbildning och goda redovisningskunskaper. Du har dessutom goda kunskaper om lagstadgade regler och krav för företag och har gärna arbetat med affärsmässig uppföljning.

Din IT-kompetens är god och kanske har du varit med vid uppgradering eller byte av affärssystem. Om du har arbetat med Navision och/eller Kontek är det meriterande.

Som person är du noggrann och strukturerad med ett affärsorienterat synsätt. Du uppskattar att arbeta självständigt inom ditt område i kombination med att ha ett helhetsperspektiv och vara starkt bidragande till hela företagets utveckling. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och god förståelse för det mindre företagets villkor.

Ansökan
Vi samarbetar med Consensus. Frågor besvaras av Lena Ottaway, 070-547 36 00 och Lena Ahlin, 070-374 34 94. Registrera din ansökan på www.consensus.nu så snart som möjligt, dock senast den 10 maj.

Välkommen!