toggle menu

PRICKSÄKRA UTBILDNINGAR FÖR DIG MED HÖGA AMBITIONER

Consensus släpper inte taget när utbildningen är genomförd. Vi har en plan, mäter under resans gång, ställer de relevanta frågorna till dig som utbildas och nöjer oss bara när resultatet är gott nog. Det är det som är Consensus-metodiken och som framgångsrikt höjt kompetensen inom företag och organisationer i hela Sverige.

Läs mer om någon av våra många utbildningar inom Projekt, Ledarskap, Teknik, Affärsutveckling, Kravutbildningar och YH-utbildningar.

Öppna utbildningar

Våra öppna utbildningar har deltagare från olika företag i regionen och landet. Dessa utbildningar kan vi även anpassa för just ditt företag.

Vi erbjuder även mentorer och coachingstöd i samband med konsultation och/eller implementering av nya arbetssätt.

Se våra öppna utbildningar här

KONTAKTA OSS