toggle menu

PRICKSÄKRA REKRYTERINGAR MED ANSVAR HELA VÄGEN

Rekrytering med hög precision handlar inte om tur. Att gång på gång leverera rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle handlar om förståelse, mångårig branschkunskap, väl avvägd kandidatförsörjning och att ta ansvar för hela processen – även efter leverans.

Du är unik. Varje uppdrag är unikt.

Med Consensus i ryggen kan du luta dig tillbaka och ändå ha full insyn och känna delaktighet under rekryteringsprocessen – om du vill.

Vi söker och hittar rätt.

När vi letar efter rätt kandidat använder vi oss av systematik, kreativitet, engagemang och uthållighet. Vi bearbetar ständigt och aktivt kandidater i vårt stora kontaktnät för att snabbt och med hög precision kunna hitta exakt den du söker.

Urval utifrån kompetens, personlighet och motivation.

Vi arbetar med strukturerade och kompetensbaserade intervjuer med fokus på kompetens och motivation. Vi kompletterar med vetenskapligt framtagna tester, djupintervju och referenstagning.

Vid vår återkoppling rekommenderar eller avråder vi till anställning.

Vi tar ansvar hela vägen.

Efter fyra till sex månader gör vi en uppföljning. Vi träffas för att stämma av att allt fungerar som planerat.

Outplacement

När en medarbetare inte längre kan vara kvar i företaget har Consensus programmet Outplacement.  Tillsammans med medarbetaren formar vi den framtida karriären med hjälp av en rad skräddarsydda aktiviteter. Till dess att medarbetaren hittat annan anställning eller påbörjat utbildning agerar vi rådgivare och har regelbundna avstämningar med medarbetaren.

Second opinion

Vi har gedigen erfarenhet av att ta fram rådgivande beslutsunderlag inför förändringar i ett företag. Vi kartlägger individens förmåga att klara de utmaningar och arbetsuppgifter som uppdraget kräver.

Second opinions används också med fördel vid successionsplanering och andra insatser inom Talent Management.

KONTAKTA OSS