toggle menu

PRICKSÄKRA REKRYTERINGAR MED ANSVAR HELA VÄGEN

Rekrytering med hög precision handlar inte om tur. Att gång på gång leverera rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle är så långt ifrån tur som det går. Det handlar om förståelse, mångårig branschkunskap, väl avvägd kandidatförsörjning och att ta ansvar för hela processen – även efter leverans. Och inte minst ett ärligt engagemang för varje kund och kandidat.

Där har du Consensus metodik: analys, kandidatförsörjning, urval och kvalitetssäkring. Det är också därför vi gång på gång levererar pricksäkra rekryteringar.

Du är unik. Varje uppdrag är unikt.

Vi förstår. Och det vi inte förstår tar vi reda på. Analysen skapar förståelse och är en framgångsfaktor. Vi samlar information från chefer/beslutsfattare, sammanfattar våra intryck och ger vår rekommendation av kravprofilen. Därefter sätts tidsplanen och alla som berörs bokas in.

Med Consensus i ryggen du luta dig tillbaka och ändå ha full insyn och känna delaktighet – om du vill.

Vi söker tills vi hittar rätt.

När vi letar efter rätt kandidat använder vi oss av systematik, kreativitet, engagemang och uthållighet. Vi bearbetar ständigt och aktivt kandidater i vårt stora kontaktnät för att snabbt och med hög precision kunna hitta exakt den du söker.

I grunden ligger Consensus framgångsrika, strukturerade metodik som garant för kandidater med rätt profil och kompetens.

Urval utifrån kompetens, personlighet och motivation.

Vi arbetar med strukturerade och kompetensbaserade intervjuer där vi i första hand fokuserar på kandidaternas kompetens och motivation. Därefter får slutkandidat/-er genomföra en personbedömning med färdighetstester och självskattningsformulär samt djupintervju och referensinsamling.

Det vi nu har är kandidatens kompetens, personliga egenskaper och motivation och det ställs mot kravprofilen. Vi rekommenderar eller avråder till anställning och ger muntligt besked till samtliga intervjuade kandidater som inte erbjuds anställning.

Vi tar ansvar, även efter leverans.

Efter fyra till sex månader gör vi en uppföljning av rekryteringen. Vi träffar både den rekryterande chefen och den anställda för att stämma av att allt fungerar som planerat. Vi är även ett bollplank kring medarbetarens möjligheter att växa in i nya roller på sikt samt eventuella utvecklingsinsatser.

Outplacement

-när en medarbetare behöver hjälp vidare
-när en medarbetare behöver växla karriär

När du har en medarbetare som inte längre kan vara kvar i företaget har Consensus programmet Outplacement. Vi jobbar målmedvetet tillsammans med medarbetaren för att hjälpa honom eller henne att forma den framtida karriären. Vi har en rad aktiviteter som kan skräddarsys för att passa varje individ utifrån förutsättningarna.

  • Personbedömning: Insiktshöjande aktivitet där utgångspunkten är klientens kompetens, personliga egenskaper och motivation
  • Utformning av slagkraftgt cv och personligt brev
  • Intervjuträning
  • Kartläggning och kontaktuppgifter till intressanta företag
  • Råd kring sökvägar
  • Kontaktytor och nätverk
  • Bollplank i arbetssökandet

Under vägen är Consensus rådgivare och har regelbundna avstämningar med medarbetaren.

Second opinion

-när du vill se på saken med andra ögon

Känner du att det är en god idé att låta helt opartiska, objektiva och rådgivande ögon se på en nyanställning eller intern förändring?

På Consensus har vi lång erfarenhet av att ta fram rådgivande beslutsunderlag inför förändringar i ett företag. Vi kartlägger individens styrkor och utvecklingsområden för att bedöma förmågan att klara de utmaningar och arbetsuppgifter som uppdraget kräver.

Vi använder oss av välrenommerade testverktyg som underlag till en djupintervju med syfte att bedöma kompetens, färdigheter, personlighet och motivation.

Våra bedömningstjänster används också med fördel vid successionsplanering och andra insatser inom Talent Management.

KONTAKTA OSS