toggle menu

utbildningens kurser och innehåll

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och den kompetens som du behöver för att arbeta med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdens ansvarsområden.

undervisningen

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med Region Örebro län och Capio Läkargruppen vilket innebär att både de teoretiska och praktiska momenten har stor anknytning till arbetslivet.

Undervisningen bygger på att ge en teoretisk grund men också att de kunskaperna är förankrade utifrån erfarenhet och metoder som är relevanta för yrkesområdet. Genom hela utbildningen finns en medveten lärandeprocess, från teoretisk fakta till praktisk färdighet, där alla delar står i relation till utbildningens kravnivå, kursinnehåll och mål.

Utbildningens utformning

Undervisning sker i storgrupp, halvgrupp, mindre grupper och genom handledning. Utbildningen genomförs på heltid och erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar och tid för självstudier. Det är inte möjligt att studera på distans.

VÅRA LÄrare

Våra lärare har bred pedagogisk kompetens, erfarenhet från hälso- och sjukvården liksom från undervisning på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Lärande i arbete, lIa

Lärande i arbete, LIA, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar med praktiska kunskaper till exempel insyn i vårdens datasystem. All LIA är obligatorisk.

LIA är förlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. Det är utbildninganordnaren tillsammans med LIA-gruppen som samlar in och fördelar LIA-platser. Placeringen kan t ex bli inom psykiatrin, habiliteringen, på en vårdcentral i Örebro län eller på något av lasaretten i Lindesberg, Karlskoga eller Örebro. Vi kan inte ta hänsyn till den enskilde studentens önskemål. Du som måste vara beredd på att pendla till din LIA-plats och du står för alla kostnader till och från dina LIA-platser under utbildningen.

​Utbildningens kurser

 • Anatomi och sjukdomslära
 • ​Det offentliga uppdraget
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i vården
 • Kommunikation, bemötande, etik
 • LIA 1 (6 veckor)
 • LIA 2 (6 veckor)
 • LIA 3 (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisation och ledning
 • Processtyrning och förbättringsarbete
 • Självständigt arbete och metod

Varje kurs har en egen kursplan med olika moment, innehåll och examinationsformer. På varje kurs kan du få betyget IG, G eller VG.

Bortsett från LIA är det schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan. Övrig tid studerar du hemma.

Terminstider

Start hösten 2016
År 1: 15/8 - 16/12 2016, 9/1 - 9/6 2017 (18+22 veckor)
År 2: 14/8 - 15/12 2017, 8/1 - 8/6 2018 (18 + 22 veckor)

Start hösten 2017
År 1: 14/8 - 15/12 2017, 8/1 - 8/6 2018 (18+22 veckor)
År 2: 20/8 - 21/12 2018, 7/1 - 8/6 2019 (18 + 22 veckor)

Utbildningen består av 400 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar  
1 veckas studier. Studierna är på helfart (40 h/vecka).

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på LIA.   

Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på www.csn.selänk till annan webbplats

Vi tar inte ut några avgifter för utbildningen. Du får själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från skolan samt dina LIA-platser under utbildningen.