toggle menu

Att studera på yrkeshögskola

Vad skiljer högskole-/universitetsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar?

Det finns två vägar att läsa på eftergymnasial nivå i Sverige idag - universitet/högskola och yrkeshögskola. Universitets-/ högskoleutbildningar är forskningsanknutna och vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder. Yrkeshögskolan ska samla eftergymnasiala utbildningar där behov på arbetsmarknaden uppstår. YH-utbildningar anpassas också utifrån arbetslivets krav på kompetens.

Läser du ett program på ett universitet/högskola får du en akademisk examen vilket innebär en teoretisk och bred kunskap med forskningsanknytning. En yrkeshögskoleutbildning ger en yrkeshögskoleeamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.  

Det är yrkesområdet för respektive yrkeshögskoleutbildning som avgör vilka kurser och i vilken omfattning som kurserna på utbildningen ska vara. En yrkeshögskoleutbildning har fler praktiska kurser än en universitets-/högskoleutbildning.

Krav på en yrkeshögskoleutbildning

För att uppfylla kraven på en YH-utbildning ska den innehålla ett visst antal poäng, kurser och mängd av LIA.