toggle menu

medicinsk våradministratör

Inom vården är det redan brist på kvalificerade administratörer. Samtidigt som det är stora pensionsavgångar håller kartan över vad yrkesgruppen administrativ vårdpersonal ska ha för kompetens nu och i framtiden på att förändras. Det gör att det kommer finnas goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig till medicinsk vårdadministratör.

yrkesrollens Förändrade arbetsuppgifter

De medicinska vårdadministratörerna är en väldigt viktig länk i vårdkedjan för att dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation dels underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter.

Ända sedan yrket började formaliseras på 1950-talet har yrkesrollen varit i ständig förändring. Från att ha varit läkarens sekreterare är man idag en del i ett större administrativa sammanhang. Utvecklingen har bland annat inneburit att det idag är mer kvalificerade arbetsuppgifter jämfört på den tid då yrket till största delen ”endast” handlade om maskinskrivning och datorjournaler. Idag kräver yrket andra kunskaper och kompetenser. I och med en yrkesutbildning finns det goda förutsättningar att förändra inehållet i utbildningen utifrån hur arbetslivet och rollen utvecklas. Idag efterfrågar arbetslivet inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, det är även viktigt med kunskaper om till exempel IT, ekonomi, personal och kvalitetsarbete.

En stor del av arbetet idag innebär:

  • Att kunna utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
  • Ta hand om webbsidor, intranät samt ekonomiadministration.
  • Bidra till att förbättra och skapa gynnsammare förutsättningar för goda administrativa rutiner liksom i övrigt vara den administrativa kompetens som underlättar i professionens möten med patienterna.
  • Mycket kontakt med patienter, vilket ställer krav på ett serviceinriktat och empatiskt förhållningssätt till andra människor.

Efter examen kan du arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin eller habiliteringen.

För Örebro län och Region Örebro län är den här yrkeshögskoleutbildningen den enda vägen till ett jobb som medicinsk vårdadministratör.

Läs mer:

>> Kurser och innehåll

>> Behörighet

>> Om ansökningsproccesen

>> Studera på yrkeshögskola

>> Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Ansökan:

Klicka här för att ansöka till utbildningen: >> ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är 16/4 - 2018.


Länkar:

Rlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteregion Örebro län >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fackförbundet Vision >>länk till annan webbplats

Centrala studiestödsnämnden >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster